Z HR-owego punktu widzenia kandydaci są potencjalnymi pracownikami firmy. Dla działu marketingu natomiast są również jej potencjalnymi klientami i dodatkowym kanałem promocji. Dlaczego więc nie podejść do rekrutacji jak do swego rodzaju kampanii marketingowej, która oprócz skompletowania zespołu…
Czytaj więcej...
var __collector_config = { publisher: '62CD5834-C757-4F9F-A4EA-7451478E0D3C', };