Badania znajomości marki – jak i po co mierzyć siłę Twojej marki?

217

Marka jest podstawowym elementem każdego przedsiębiorstwa, pozwala bowiem go identyfikować, gwarantuje wysoką jakość oraz  przyciąga uwagę. Mając do wyboru markę znaną, a markę nieznaną, klient zawsze sięgnie po produkty tej, którą dobrze kojarzy. Taki wybór jest dla niego bardziej oczywisty – prostszy i bezpieczniejszy, minimalizuje ilość czasu poświęconego na wybór wśród produktów kilku marek, ryzyko niezadowolenia i rozczarowania jakością produktu, a także wskazuje na większe prawdopodobieństwo satysfakcji dokonanej po zakupie, związane z dopasowaniem się do gustów większości konsumentów i poczuciem, że dokonało się  lepszego wyboru. Warto pamiętać, że klient raczej nie sięga po produkt, którego w jakikolwiek sposób nie zna, ponieważ z natury jako ludzie jesteśmy raczej nieufni w stosunku do tego, co dla nas nieznane. Im częściej się z czymś stykamy, tym dana rzecz zyskuje z naszej strony większe zaufanie i jest dla nas mniej obca. Dlatego tak ważne jest, by to właśnie Twoja firma zaistniała w świadomości potencjalnego odbiorcy.

Świadomość marki kształtuje się w umyśle docelowego konsumenta w różny sposób, poprzez reklamę, rekomendację, wieloletnią tradycję, historię firmy czy autorytet, który korzysta z produktów lub usług tejże marki.

Efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem poprzez zaplanowane i skuteczne działania marketingowe mogą zaowocować w przyszłości na korzyść firmy, a więc znajomość marki przekłada się na zwiększenie zysku. Jednak, aby tego dokonać i dojść do tego momentu, trzeba najpierw przeprowadzić rzetelne i skuteczne badania świadomości marki, które pozwolą ocenić siłę i wartość brandu.

Poziomy świadomości marki w umysłach konsumentów

Badania świadomości marki można realizować jednorazowo lub cyklicznie, w zależności od potrzeb przedsiębiorstwa. Ma ono na celu określenie stopnia, w jakim konsument jest w stanie rozpoznać daną markę. Realizuje się je na kilku poziomach, określając różne kryteria:

  1. Świadomość spontaniczna – określa taki odsetek respondentów, którzy potrafią bez wsparcia ze strony ankietera wskazać nazwę marki z danej grupy produktowej, w przeprowadzaniu takiego badania najczęściej zadawane jest pytanie typu: „Proszę wymienić wszystkie znane Pani/Panu marki …” proszków do prania, samochodów czy wód niegazowanych.
  2. Świadomość wspomagana – odsetek respondentów, którzy deklarują znajomość marki z danej grupy produktowej po przytoczeniu jej nazwy przez ankietera.
  3. Świadomość TOM (ang. Top of Mind Awareness) – odsetek respondentów, którzy samodzielnie wymieniają określoną markę jako pierwszą wśród brandów z danej grupy produktowej, co oznacza, że wcześniej wymieniona należy do najsilniejszych w danej kategorii.

Badania takie można realizować drogą ankietową na kilka sposobów: CATI (prowadzenie ankiet przez telefon), CAWI (ankiety internetowe), PAPI (ankiety papierowe), CAPI (ankiety wspomagane), a także wywiady.

Dlaczego warto przeprowadzać badania świadomości marki?

Badania świadomości marki są również uzupełnieniem pomiaru innych istotnych czynników, jak między innymi: zadowolenie klienta z zakupu, poziom jego lojalności względem danej marki (wskaźnik NPS), postrzeganie marki.

Dzięki badaniom świadomości marki dowiesz się, jak skutecznie promować swoją markę i kształtować pozytywny wizerunek Twojej firmy. To pozwoli Ci na nawiązanie, a także podtrzymywanie pozytywnych relacji z Twoim otoczeniem, czyli docelową grupą klientów, a także pozwoli Ci na promowanie pozytywnego PR-u wewnątrz Twojej firmy, dzięki czemu również Twoi pracownicy nie będą mogli poczuć się pominięci. Ich zadowolenie z kolei wpłynie z pewnością na nastawienie względem Twojej marki i przekazanie pozytywnych opinii swojej rodzinie czy znajomym.

Wszystkie wymienione wyżej działania oddziałują na umacnianie więzi lojalności względem brandu, a także budowaniu przewagi konkurencyjnej – w końcu dobra komunikacja, zaplanowane strategie promocyjne, a także oryginalność i innowacyjność, w oparciu o dobrze przeprowadzone badania świadomości marki mogą być czymś, co wyróżni Cię w oczach konsumentów. Świadomość marki zablokuje w Twoich konsumentach możliwość dokonania alternatywnego wyboru i zdecydowanie skróci czas, który przeznaczą na podejmowanie wyboru.

Wszystkie te działania przełożą się z kolei bezpośrednio na zwiększenie poziomu osiąganego przez firmę zysk.

 

var __collector_config = { publisher: '62CD5834-C757-4F9F-A4EA-7451478E0D3C', };