Kultura wyróżnia

2 889

Rozmowa z Waldemarem Dąbrowskim, dyrektorem naczelnym Teatru Wielkiego – Opery Narodowej o znaczeniu kultury i sposobach jej upowszechniania.

var __collector_config = { publisher: '62CD5834-C757-4F9F-A4EA-7451478E0D3C', };