Nowy zarząd spółek Grupy Paradyż

904

27 czerwca br. powołano nowy zarząd firm Paradyż i Ceramika Paradyż. Łukasz Kardas został ponownie prezesem zarządu.

Paweł Łuczka został wiceprezesem ds. finansów, Łukasz Szymański – wiceprezesem ds. handlu oraz Piotr Kucharski – wiceprezesem ds. produkcji.

Właściciele – Leszek Wysocki i Stanisław Tępiński, którzy znaleźli się w gronie 50. najbardziej kreatywnych w biznesie wg „Briefu” 2013 – podobnie jak w latach ubiegłych pozostają na stanowiskach członków zarządu.

Piotr Tokarski oraz Patryk Tomczyk, pozostają w strukturach Grupy Paradyż i będą odpowiedzialni za strategiczne projekty rozwojowe spółek.

var __collector_config = { publisher: '62CD5834-C757-4F9F-A4EA-7451478E0D3C', };