...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

50 Kreatywnych AD 2020 #historie | Tomasz Kościelny – Mediguard

Telemedycyna od kilku lat rozwija się regularnie, znacząco poprawiając dostępność usług medycznych. Jednak największe zapotrzebowanie na rozwiązania wykorzystujące nowe technologie w ochronie zdrowia odczuliśmy w trakcie pandemii. Tomasz Kościelny, laureat 10. edycji rankingu 50 Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie opowiada, co skłoniło go do stworzenia Mediguard - systemu pozwalającego na zdalne wykonywanie badań profilaktycznych i przeprowadzania diagnozy na odległość.

Jak powstał Mediguard?

Wszystko zaczęło się od implementacji nowych technologii – w bankach i branży ubezpieczeniowej. Przez kilkanaście Tomasz zajmował  się wdrażaniem innowacji właśnie w tych branżach. Mając kontakt i bliskie relacje z izraelskimi firmami, które były pionierami w rozwiązaniach telemedycznych, zainspirował  się ich doświadczeniami i postanowił je wykorzystać w polskim systemie ochrony zdrowia.

W następnych latach, w ramach prowadzonych prac programistycznych dodawaliśmy do systemu nowe funkcjonalności i integrowane urządzenia diagnostyczne. Właśnie w ten sposób (w dużym skrócie), wyklarowały się główne filary Mediguard: Platforma Telemedyczna, Aplikacje Mobilne (dedykowane dla Pacjentów i Lekarzy) oraz mobilne Urządzenia Diagnostyczne (zintegrowane z ponad 30 aparatami pomiarowymi). Dzisiaj to dojrzały system pozwalający na komunikację i transmisję wyników badań w relacji lekarz–pacjent.

Cele i misja projektu

Chcemy wspierać i uzupełniać tradycyjną opiekę zdrowotną – telediagnostyką. To bardzo ważne, aby popularyzować i zachęcać do sprawowania właśnie tej, innowacyjnej opieki zdrowotnej, która ma w Polsce olbrzymi potencjał.

Chociaż telemedycyna nie zastępuje całkowicie tradycyjnych świadczeń medycznych, stanowi ich uzupełnienie, a czasem również rozszerzenie o nowe opcje. Dla pacjenta jest przede wszystkim możliwością zdalnego kontaktu z lekarzem i wymiany informacji na temat stanu zdrowia. Z kolei dla samych placówek medycznych i służby zdrowia to niesamowite odciążenie personelu medycznego – skrócenie czasu trwania wizyty czy badanie bez udziału lekarza, czyli także przyspieszenie samej tzw. wczesnej diagnostyki.

Droga do sukcesu

W 2014 r. rozpoczęte zostały prace nad tworzeniem Platformy Telemedycznej jako nowoczesnego narzędzia do zbierania, monitorowania i diagnostyki stanu zdrowia.

Moim celem było stworzenie innowacyjnego narzędzia, które odpowie na potrzeby jednostek medycznych w obszarze wspierania procesu zdalej diagnostyki i leczenia powiązanego z niedoborem kadry medycznej.

Przełomowym momentem dla Mediguard było pierwsze komercyjne wdrożenie Platformy Telemedycznej w zakresie monitorowania pacjentów z chorobami układu oddechowego, które zrealizowali we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi,

Co więcej, projekt kontynuowany jest do dziś – jest to nasz wielki sukces i powód do dumy. Za moment przełomowy mogę też uznać uruchomienie pierwszych pilotażowych projektów z obszaru telemedycyny w kilku polskich szpitalach. W tym czasie telemedycyna dopiero stawała się popularna, rozpocznały się także pierwsze wdrażania czy współprace ze środowiskiem medycznym.

Jeszcze jakiś czas temu rozwiązania telemedyczne były alternatywą do tradycyjnych procesów diagnostyki, monitoringu stanu zdrowia oraz leczenia. Dziś już nie ma tego problemu i wspomnianych trudności – telemedycyna jest bardzo często pierwszym wyborem, co niezmiernie mnie cieszy.

Pomocna dłoń

W realizacji projektu oraz rozwoju funkcjonalności Platformy Telemedycznej bardzo pomocna była i jest nadal partnerska współpraca z firmami – producentami aparatów diagnostycznych oraz dostawcami systemów informatycznych do jednostek medycznych. Dzięki niej realizowano wspólnie projekty wdrażające rozwiązania telemedyczne.

Dodatkowo dużą pomocą jest także współpraca z funduszami, które wspierają działalność Mediguard czy pozyskanie dofinasowania na poczet prac rozwojowych funkcjonalności Platformy telemedycznej.

Jak pandemia wpłynęła na Mediguard?

COVID-19 przyczynił się do wzrostu zainteresowania rozwiązaniami z zakresu e-zdrowia. Pandemia uświadomiła wszystkim, że dostępne już metody i rozwiązania techniczne można w pełni wykorzystać. Tak się stało i w przypadku Mediguard.

Wspólnie ze Śląskim Parkiem Technologicznym wprowadziliśmy specjalną ogólnopolską platformę do monitorowania osób w czasie pandemii koronawirusa. System może obsłużyć od 200 tys. do kilku milionów kont użytkowników (m.in. pacjentów), a wdrożenia i szkolenia z implementacji rozwiązania odbywają się także zdalnie.

Przygotowany system pozwala na zdalne monitorowanie osób objętych kwarantanną z powodu choroby Covid-19 wraz z pozyskaniem dodatkowych danych. Osoba skierowana na kwarantannę po pobraniu aplikacji i automatycznym założeniu konta wypełnia wstępną ankietę z informacjami, gdzie przebywała i z kim się kontaktowała w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Od razu po założeniu konta rozpoczyna się automatyczny proces monitorowania, polegający na wypełnianiu przez użytkownika trzy razy dziennie dedykowanej ankiety o stanie zdrowia i zmierzonej temperaturze. Druga niewysłana ankieta powoduje automatyczne wysłanie SMS-a z przypomnieniem, a po trzech zaległych ankietach z użytkownikiem kontaktuje się pracownik call center.

Na podstawie regularnie przesyłanych ankiet wraz z wynikami stanu zdrowia algorytmy w systemie wskazują osoby wymagające kontaktu z personelem medycznym.

Pierwszy kontakt realizowany jest w ramach wideokonsultacji dostępnej w systemie. Na podstawie danych w systemie i wywiadu przeprowadzonego w trakcie wideokonsultacji personel medyczny podejmuje decyzję o dalszym procesie leczenia pacjenta.

Inspirują mnie…

Przede wszystkim współpraca z ludźmi z wielu branż oraz pokonywanie kolejnych barier technologicznych w procesie budowania nowych, innowacyjnych rozwiązań wspierających społeczeństwo w dbaniu o zdrowie, swobodnym dostępie do badań diagnostycznych, dzięki którym budujemy poczucie bezpieczeństwa. To niezwykle ważne w procesie skutecznego leczenia.

Co dalej?

Planuję dalszy rozwój platformy oraz aktywne pozyskanie kolejnych obszarów rynku e-zdrowia. W perspektywie dwóch najbliższych lat chcemy m.in. wejść na rynki zagraniczne m.in. do krajów skandynawskich.

Na pytanie jakiej rady udzieliłby startującym biznesom, na podstawie własnego doświadczenia Krzysztof odpowiada:

Trzeba mieć pasję, wyobrażać sobie coś, czego inni nie widzą – ale przede wszystkim trzeba być konsekwentnym w dążeniu do realizacji założonych planów.

Partnerzy 50

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF