#agencja | 04 Michał Pawlik, SMEO

73

“Genialnych pomysłów jest wiele, ale trzeba wymyślić jak ten pomysł zmonetaryzwać”