#agencja | 08 Sławomir Matul

67

” Zbudowanie świata wirtualnego z punktu widzenia infrastruktury tego świata jest najprostsze dlatego, że mamy realny świat, który jest wzorcem.”