#agencja | 10 Klaudia Tolman, Maciej Budkowski

97

“Nawet najbardziej skomplikowane zdanie, można narysować w prosty sposób.”