#agencja | 11 Jarosław Góra, Deep.BI

170

“Dopiero teraz wchodzimy w okres, kiedy ludzie zaczynają być świadomi tego jaka jest wartość danych osobowych”