#agencja | 17 Jolanta Piela, Good Division

153

“Pułapką dużych agencji jest to, że strategia jest bardzo długim procesem, którego efekt jest odroczony w czasie, a twórca strategii nie poznaje danego biznesu przy tworzeniu planu jego wzrostu. “