#agencja | 20 Weronika Mirowska, ColorOffOn Film

77

“Bez postprodukcji nie mielibyśmy co prezentować, pokazywać. Montaż filmu jest tym ostatnim etapem produkcji w którym możemy zmienić wszystko.”