#agencja | 01 Sebastian Hejnowski, MSL Group

105

“Konsument na nasze szczęście stał się dużo mądrzejszy, więc tak jak nie wierzy w jedną informację prasową i konferencję, tak też nie wierzy reklamie. I zasadniczo jest bardzo czujny. Bardzo łatwo potrafi wyłapać przekaz marketingowy, a jeszcze łatwiej potrafi wyłapać, czy ten przekaz jest prawdziwy czy jednak jest zakłamany.”