Asseco wdroży e-usługi dla przedsiębiorców w 5 polskich miastach

Głównym celem projektu CUMP jest większa efektywność samorządów w zarządzaniu usługami istotnymi z punktu widzenia przedsiębiorców – w obszarze podatków i opłat lokalnych , a także zarządzania nieruchomościami. Asseco Data Systems będzie odpowiedzialne za wdrożenie zintegrowanych rozwiązań informatycznych wraz z niezbędną infrastrukturą. Pozwoli to na uruchomienie w miastach systemu e-usług  dla przedsiębiorców oraz usprawni realizację wszystkich dotychczasowych działań samorządów.

– Obsługę przedsiębiorców usprawni szereg rozwiązań informatycznych: wdrożenie wystandaryzowanych platform podatkowych, automatyzacja rozliczeń, zarządzanie procesowe, rozwiązania zarządcze w obszarze satysfakcji klienta, rozwiązania poprawiające dostęp do informacji. Szereg szkoleń podniesie też kompetencje urzędników – mówi Tomasz Kuszmar, Kierownik Projektu w  Asseco Data Systems.

Projekt „Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorstw będzie realizowany w Zabrzu, Pile, Skierniewicach, Nowym Dworze Mazowieckim i Piasecznie. Jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój 2014-2020, Oś II „Efektywna polityka publiczna dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”. 

AssecoCUMPe-usługiopłaty lokalnepodatkiprzedsiębiorcystickyurząd