Przeglądaj artykuły autora

Agnieszka Zawadzka-Jabłonowska

Psycholog biznesu, trener, coach, konsultant, wykładowca akademicki, badacz. Pełni obowiązki Dyrektora Centrum Coachingu i Mentoringu Akademii Leona Koźmińskiego. Wykładowca ALK na studiach stacjonarnych i podyplomowych. Twórczyni i kierownik studiów podyplomowych „Pozytywna Organizacja – well-being (dobrostan) i zdrowie w miejscu pracy”. Koordynator merytoryczny seminariów naukowych dedykowanych specjalistom zajmującym się rozwojem zawodowym i osobistym z cyklu „PRAKTYCY-PRAKTYKOM”. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej. Członek Rady Programowej magazynu „Coaching”. Prelegent i ekspert na wielu polskich oraz międzynarodowych konferencjach naukowych i branżowych. Autorka artykułów naukowych z zakresu psychologii, coachingu i zarządzania. Współautorka modelu coachingowego „PERMA” służącego podnoszeniu dobrostanu w różnych sferach życia. Certyfikowany konsultant narzędzi badawczych HOGAN’a oraz MTQ 48. Twórczyni marek Pozytywna Organizacja.pl i Kapitał Psychologiczny w Biznesie. Specjalizuje się w rozwoju Kapitału Psychologicznego i kompetencji menedżerskich. Projektuje i wdraża w organizacjach Pozytywne Interwencje Psychologiczne (PPI), oparte o rzetelną wiedzę oraz wyniki badań naukowych (Evidence Based Approach). Są to interwencje wspierające budowanie dobrostanu (well-beingu), odporności psychicznej i zdrowia w miejscu pracy oraz wzmacniające występowanie pozytywnych emocji, postaw i zachowań pracowników. Obecnie pisze pracę doktorską, w której zajmuje się badaniem związków między Kapitałem Psychologicznym pracowników a efektywnością realizacji ich celów zawodowych oraz dobrostanem odczuwanym w sferze pracy i życia.