Przeglądaj artykuły autora

Francusko-Polska Izba Gospodarcza

Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) skupia ponad 450 firm z kapitałem francuskim oraz polskim i jest jedną z najaktywniejszych izb handlowych w Polsce. Celem Izby jest współtworzenie optymalnych warunków dla rozwoju gospodarczego w Polsce oraz promocja najlepszych praktyk biznesowych. W 2018 roku Izba zorganizowała ponad 130 spotkań w różnych formułach. CCIFP powstała w 1994 roku i należy do CCI France International, organizacji zrzeszającej 123 Izby francuskie w ponad 90 krajach.