Wzrost znaczenia ankietyzacji online CAWI i zmiany na rynku badawczym


Jak pandemia zmieniła biznes oraz branże badawczą

 

Pandemia podobnie jak każdy kryzys to nie tylko zagrożenie dla firm i widmo plajty, ale również możliwość rozwoju i przejęcia rynku. Czy są możliwe wzrosty sprzedaży sięgające kilkuset procent, powiększanie zespołów, czy nawet wdrażanie z sukcesem nowych produktów na rynek? Okazuje się, że tak i nie są to tylko przedsiębiorstwa związane z szeroko rozumianą medycyną. To rzeczywistość firm, które potrafiły zauważyć przewagę świata online nad tradycyjnymi kanałami sprzedaży i komunikacji z klientami. Umiejętne wykorzystanie narzędzi, jakie oferuje internet, sprawiło możliwość znaczącego wzrostu dla wielu przedsiębiorstw w Polsce i zagranicą. Zawirowania biznesowe z początku pandemii powoli się kończą, a na horyzoncie dostrzegalna jest coraz mocniej nowa rzeczywistość zwłaszcza ta biznesowa. Głównym ich powodem są znaczące zmiany w zachowaniach konsumentów oraz priorytetów, jakie wyznaczają ich decyzje zakupowe. Wśród preferencji konsumenckich zmieniło się praktycznie wszystko. Począwszy od codziennych decyzji zakupowych, po model sprzedaży mieszkań. W świecie konkurencyjnej gospodarki, w której zachodzą tak gwałtowne zmiany, potrzebna są dwa niezbędne elementy w każdej firmie: przygotowanie i umiejętne korzystanie z możliwości, jakie oferuje świat online oraz znajomość zmian zachodzących na rynku. Te drugie bada się za pomocą odpowiednich technik badawczych, które jak nigdy wcześniej wpływają na możliwość przetrwania produktów i usług na rynku.

 

Epidemia koronawirusa znacząco wpłynęła również na rynek badawczy w Polsce. Agencje i jednostki badawcze, które od dłuższego czasu inwestowały w narzędzia i techniki badawcze online, są dziś przygotowane do świadczenia wysokospecjalistycznych usług dla swoich klientów, podczas gdy inne podmioty czeka stagnacja w badaniach o tradycyjnej formie realizacji, opartej o bezpośredni kontakt np. z respondentem badania. Związku ze sytuacją epidemiologiczną badania fokusowe FGI przestały praktycznie istnieć, podobnie jak ankietyzacja tradycyjna oparta o zbieranie opinii bezpośrednio od ankietowanych w domach – stwierdza Rafał Piszczek, Prezes Centrum Badawczo – Rozwojowego BioStat®.

 

Wzrost rynku badań CAWI i ich znaczenia dla biznesu

 

Eksperci z branży badawczej wskazują na znaczący wzrost znaczenia badań CAWI podczas kryzysu. Badania CAWI nie tylko umożliwiają realizację badań w obecnych trudniejszych warunkach, ale przede wszystkim gwarantują szybką realizację i niższe koszty. To stanowi ich niezaprzeczalny atut, zwłaszcza teraz, gdy liczy się szybkie działanie i dostosowywanie się do zmieniających się reguł na rynku. Szacuje się, że w najbliższych latach rynek badań CAWI zwiększy się co najmniej o połowę – zauważa Monika Jaremków, Dyrektor ds. badań w BioStat®.

 

Udział mieszkańców Polski w korzystaniu z internetu rokrocznie zwiększa się i obecnie stanowi ponad 70%, a w przypadku młodszych grup docelowych stanowi wręcz nieodzowną część ich życia, która w dużym stopniu jest determinantem ich wyborów. Bez danych o konsumentach firmom trudno będzie podejmować racjonalne decyzje w swojej strategii biznesowej, a w obecnych czasach badania CAWI są najlepszym wyborem – dodaje Sebastian Musioł, Ekspert ds. metodologii badań w BioStat®.

 

Czy ankiety online to przyszłość rynku badawczego?

 

W okresie od marca ankiety online były dla większości projektów badawczych jedyną formą poznania opinii konsumentów w badaniach. Dlatego siłą rzeczy budżety wielu badań zaktualizowano o metodę badań CAWI. Co warto podkreślić, nie w każdym badaniu metoda badań ankietowych wypełni swoją rolę, jednakże w zdecydowanie większości stanowi narzędzie umożliwiające uzyskanie cennych informacji z rynku. Zauważalny jest trend rosnącej świadomości klientów odnośnie korzyści, jakie oferują badania CAWI i można stwierdzić, że będą one równie chętnie wykorzystywane po zakończeniu pandemii. Efekt koronawirusa to rewolucja online, jaka dokonała się prawie w każdej branży. Co warto podkreślić badania CAWI to możliwość szybkiej i prostej realizacji w niskiej cenie. Pozwala to ograniczyć koszta badania i przyspieszyć możliwość reagowania na zmieniającą się dynamicznie sytuację, a to obecnie stanowi kluczowy element dla każdej firmy – podkreśla Rafał Piszczek, Prezes BioStatu.

 

Zainteresowanie badaniami ankietowymi online będzie z roku na rok dalej się zwiększać, zarówno wśród głównych branż korzystających z badań, jak i nowych gałęzi gospodarki. Zauważalny jest znaczący wzrost badań satysfakcji klienta. Trudne czasy wymagają większej rozwagi. Dlatego istotnym z jednej strony jest zadbanie o obecnych klientów, jak i poszukanie nowych nisz na rynku. Badania CAWI pozwalają to uzyskać, nie wydając dużych środków finansowych, a wyniki badań dostępne są praktycznie natychmiast po zakończeniu badania. Rynek online w Polsce jest jednym z najszybciej rozwijających się w Europie. Rośnie liczba użytkowników smartfonów, internetu, czy kart płatniczych. Wbrew pozorom to polski rynek jest prekursorem wielu trendów e-commerce na świecie. Przykładem tego mogą być globalne rozwiązania monitorujące opinie o markach w internecie, narzędzia marketingowe, czy popularyzacja nowych metod płatności online. Jako kraj jesteśmy w światowej czołówce przechodzenia ze świata offline do świata online i firmy o tym doskonale wiedzą. Cyfrowa rzeczywistość wpływa również na same narzędzia badawcze. To popularyzacja paneli badawczych sprawiła, że badania ankietowe online umożliwiają na szybkie i precyzyjne dotarcie do grup docelowych klientów.

 

Korzyści badania CAWI

 

Pieniądze nie są w życiu najważniejsze, ale mają kolosalne znaczenie w biznesie. Niewątpliwą zaletą ankiet online jest ich niski koszt realizacji. Przy użyciu programu do ankiet SurvGo™ nie ma potrzeby drukowania kwestionariuszy, nie ma również potrzeby zatrudniania ludzi do badania. Program do ankiet pozwala na samodzielne stworzenie kwestionariusza ankiety na dowolny temat, wysłania zaproszeń do badania i analizowanie wyników w czasie rzeczywistym. To sprawia, że badania ankietowe online to kusząca alternatywa dla tradycyjnych metod badawczych – stwierdza Krzysztof Czyżycki, Specjalista ds. badań i analiz w BioStat®.

 

Drugą niezaprzeczalną korzyścią badania CAWI jest ich bardzo duży zasięg oraz szybkość realizacji badania. Prawie 3/4 Polaków korzystać dzisiaj z internetu, stanowiąc znaczną grupę odbiorców, do których warto skierować swoje pytania badawcze. Spektrum możliwości badań ankietowych jest szerokie i pozwala:

 

  • Poznać opinię klientów;
  • Sprawdzić zainteresowanie produktem;
  • Zweryfikować skuteczność konceptów reklamowych;
  • Odkryć nisze na rynku;
  • Zbadać opinie społeczne;
  • Udoskonalić wdrażany produkt;
  • Poznać potrzeby i preferencje konsumentów;
  • Zweryfikować postrzeganie marki na tle konkurencji.

 

Wartą podkreślenia jeszcze jedną zaletą jest uniwersalność i elastyczność badania ankietowego. Jest ono narzędziem umożliwiającym zarówno na realizacje badań o charakterze rynkowym, jak i badania satysfakcji. Pozwala poznać opinie praktycznie na każdy temat, wraz z segmentacją wyników dla poszczególnych grup docelowych badania. Korzystając z programu do ankiet, nie trzeba posiadać własnej bazy respondentów. Duża część z dostępnych rozwiązań na rynku, jak np. SurvGo™ posiada panel badawczy, w którym możemy skierować badanie do konsumentów, szczegółowo określając również ich profil socjodemograficzny (np. proporcje płci i wieku respondentów).

 

Jak samodzielnie przeprowadzić badanie CAWI?

 

Dynamiczny wzrost rynku badań CAWI sprawił, że dziś badania ankietowe można realizować nie tylko poprzez pomoc specjalistycznej agencji badawczej, ale również samodzielnie w programie ankietowym. Nie trzeba posiadać również własnej bazy respondentów, ponieważ dostępny jest panel badawczy. I może dla osoby niedoświadczonej brzmieć to skomplikowanie na pierwszy raz, ale samodzielna realizacja badania CAWI jest prosta, szybka i jeszcze tańsza niż realizacja badania z pomocą agencji badawczej. Samodzielna realizacja badania ankietowego pozwala na zebranie opinii z rynku nawet małym firmom, dla których dotychczasowy koszt badania był zbyt wysoki – zauważa Rafał Piszczek, Prezes BioStatu.

 

W programie do ankiet badanie zrealizujesz samodzielnie w 3 prostych krokach: tworząc ankietę, wysyłając zaproszenia do badania oraz analizując wyniki, które możesz przeglądać w czasie rzeczywistym! Niepotrzebne jest również doświadczenie w tworzeniu ankiet, ponieważ w każdej chwili można skorzystać z gotowych wzorców ankiet, co znacząco ułatwia zadanie. Gdy posiadamy już gotowy kwestionariusz naszej ankiety online, musimy zdecydować, na jakiej grupie respondentów będzie realizować badanie CAWI:

 

  • Na własnej grupie respondentów – wysyłając zaproszenia do badania w formie e-mail lub SMS;
  • Korzystając z panelu badawczego – w którym określimy charakterystykę respondentów.

 

Finalnie zostaje najważniejsza rzecz – analiza wyników. Dla większości klientów agencji badawczych, opracowanie raportu z badania jest istotną kwestią. Dzięki nim możemy zrozumieć procesy, jakie zachodzą w badaniu oraz wyciągnąć odpowiednie rekomendacje. Opracowanie raportu badawczego zajmuje trochę czasu i wymaga przygotowania odpowiednich zestawień i wykresów. Ale co jeśli można to mieć w dużej części od razu i na wyciągnięcie ręki? Taką opcję umożliwia program do ankiet, w którym dostępne są zautomatyzowane raporty badawcze z zestawieniami tabelarycznymi oraz wykresami w formacie pliku Word. Dzięki czemu można samodzielnie opracować raport z przeprowadzonego badania. W rozbudowanych statystykach znajduje się również możliwość krzyżowania pytań, rozkład odpowiedzi, czy możliwość pobrania bazy odpowiedzi do pliku Excel. To wszystko sprawia, że realizacja badania ankietowego online może być ekspresowa, tania i profesjonalna!

 

ankieta onlineankiety internetowebadania ankietowebadania marketingowebadania rynkuCAWIprogram do ankietyzacjisticky