Czy to koniec Google Analytics w Europie?


Amerykański gigant przegrał w sądzie z Austriackim urzędem ochrony danych osobowych w sprawie dotyczącej Google Analytics. W następstwie należy uznać, iż każda strona wykorzystująca to narzędzie robi to nielegalnie, łamiąc równocześnie postanowienia RODO.
Dokładnie chodzi o przekazywanie danych obywateli Unii Europejskiej na serwery znajdujące się na terytorium Stanów Zjednoczonych. Położenie tych serwerów i fakt, iż należą one do Amerykańskiej spółki, sprawia, że dane mieszkańców Europy mogą być narażone na inwigilację.

Co to oznacza?
Na ten moment nie wpłynie to w żaden sposób na polskich użytkowników stron ani na administratorów polskich witryn. Jednak za samą decyzją ruszyć mogą kolejne procesy domagające się od korporacji egzekwowania prawa co w efekcie może zmusić Amerykańskie firmy do przeniesienia części danych do Europy lub wycofanie swoich usług. Prawdopodobnie jednak do takich decyzji w najbliższym czasie nie dojdzie ze względu na czas trwania rozpraw oraz ogromne zaplecza finansowe i prawne największych firm.

AustriaEUgoogleGoogle AnalyticsRODOusa