Do 14.09 wydłużono termin naboru wniosków w konkursie Innowator Mazowsza [BRIEF PATRONUJE]

Zgłoszenia do konkursu odbywają się za pomocą formularzy, dostępnych pod adresem: innowatormazowsza2021.pl

Łączna pula nagród to aż 113 tys. zł.

Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach: Innowacyjna Firma i Innowacyjny Naukowiec.

Kategoria „Innowacyjna Firma” – dedykowana mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom z województwa mazowieckiego, które mogą wykazać się wprowadzeniem innowacyjnego produktu, usługi, technologii lub innowacji organizacyjnej. Nagrody to 30 tys. za 1 miejsce, 20 tys. za 2 miejsce i 15 tys. za 3 miejsce.

Kategoria „Innowacyjny Naukowiec” – skierowana jest do naukowców, których praca doktorska dotyczy innowacyjnych rozwiązań, możliwych do zastosowania w praktyce biznesowej. Dotyczy to zarówno innowacji technicznych (produktowych i procesowych), organizacyjnych, marketingowych. Nagrody to: 20 tys. za 1 miejsce, 15 tys. za 2 miejsce, 13 tys. za 3 miejsce.

Organizatorem konkursu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego, który podejmuje szereg inicjatyw, służących rozwojowi innowacji, będących przestrzenią do kształcenia i nagradzania najbardziej kreatywnych przedsiębiorców i naukowców. Wykonawcą XIII edycji jest Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet, która działa na rzecz edukacji i rozwoju w zakresie przedsiębiorczości.


Źródło: Fundacja Przedsiębiorczych Kobiet

innowacyjne firmyInnowacyjni NaukowcyInnowator Mazowszakonkursprzedłużony nabórSamorząd Województwa Mazowieckiegosticky