Do 14 lutego start-upy mogą składać wnioski w konkursie na szkolenie w Izraelu


Konkurs jest skierowany do przedsiębiorców z krajów Grupy Wyszehradzkiej i obszarów takich jak ICT, biotechnologia, ochrona zdrowia, transport, smart mobility, sektor samochodowy, FinTech, cyberbezpieczeństwo, cybernetyka i sztuczna inteligencja. Celem projektu jest wsparcie start-upów w ocenie potencjału rynkowego ich pomysłów, produktów i usług, a także dostarczenie narzędzi pomocnych w prowadzeniu innowacyjnego biznesu.

Wyjazd do Izraela to świetna okazja do przymierzenia swojego pomysłu do szeroko znanego
start-upowego rynku. Uczestnicy poprzedniej pilotażowej edycji szkolenia przyznali, że udało im się nawiązać ciekawe kontakty, a także podpatrzeć jakie nowe usługi mogą wprowadzić w swoich organizacjach.

Monika Fiszer, koordynator projektu w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zwycięzcy konkursu – 24 firmy, po 6 z każdego kraju V4 – będą mieli zapewniony przelot, zakwaterowanie i wyżywienie.
Więcej informacji: https://www.visegradfund.org/news/apply-v4-innovators-israel/

Grupa Wyszehradzkakonkursstart-upy Grupy Wyszehradzkiejstickyszkolenie dla start-upówszkolenie w IzraeluV4