Jak napisać wypowiedzenie OC?


 

Każdy zarejestrowany pojazd musi mieć ważne ubezpieczenie OC. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo przerwania ciągłości ochrony, wprowadzono automatyczne przedłużenie polisy. Oznacza to konieczność złożenia wypowiedzenia umowy w momencie, gdy kierowca chce wykupić ubezpieczenie samochodu w innym niż do tej pory towarzystwie ubezpieczeniowym.

Wypowiedzenie OC – kiedy można je złożyć?

To, kiedy można złożyć wypowiedzenie OC, jest uzależnione m.in. od powodu składania takiego dokumentu. Taka opcja jest dostępna w przypadku kierowców, którzy:

  • chcą zmienić ubezpieczyciela w najbliższym roku ubezpieczeniowym,
  • rezygnują z polisy wykupionej przez poprzedniego właściciela auta,
  • zamierzają zrezygnować z ubezpieczenia wykupionego na odległość.

Warto przy tym podkreślić, że w każdym z powyższych przypadków obowiązują nieco inne terminy składania dokumentów. I tak:

  • aby uniknąć automatycznego przedłużenia polisy, wypowiedzenie OC należy dostarczyć do ubezpieczyciela nie później niż 1 dzień przed wygaśnięciem ubezpieczenia;
  • aby rezygnacja z umowy zawartej na odległość była skuteczna, wypowiedzenie musi dotrzeć w ciągu 30 dni od podpisania umowy.

Natomiast w przypadku nabycia pojazdu z ważną polisą, wypowiedzenie OC można złożyć w dowolnym momencie.

Wypowiedzenie umowy OC – niezbędne elementy w dokumencie

Wypowiedzenie umowy OC, niezależnie od tego, z jakiej przyczyny jest składane, musi mieć formę pisemną. Ważne jest także, aby zawierało kilka istotnych elementów. Chodzi o:

  • dane ubezpieczającego auto,
  • dane samochodu (nr rejestracyjny, nr VIN),
  • numer polisy,
  • dane towarzystwa ubezpieczeniowego (pełna nazwa + adres),
  • podstawę prawną (w zależności od tego, jaki jest powód składanego wypowiedzenia).

Wypowiedzenie powinno być zwieńczone własnoręcznym podpisem ubezpieczającego.

Dużym ułatwieniem jest fakt, iż dokument taki można wygenerować – w formie gotowej do podpisania i wysłania. Wystarczy tylko wypełnić formularz dostępny np. na stronie towarzystwa ubezpieczeniowego lub w internetowych serwisach ubezpieczeniowych.

Wypowiadasz umowę? O tym pamiętaj! 

Jeżeli decydujesz się wypowiedzieć umowę OC, musisz pamiętać o utrzymaniu ciągłości ubezpieczeniowej. Oznacza to konieczność wykupienia nowej polisy – tak, aby rozpoczynała się zaraz po wygaśnięciu poprzedniej.

Dlaczego ma to znaczenie? Już nawet jednodniowa przerwa w ochronie będzie wiązać się z karą finansową nakładaną przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Nie ma więc sensu ryzykować – szczególnie, że kwoty są wysokie. Tym wyższe, im dłuższa była przerwa w ochronie.

Warto przy tym podkreślić, że w przypadku ubezpieczenia OC można wybrać najtańszą ofertę. Zakres ochrony i sumy gwarancyjne są regulowane przepisami – wysokość składki nie wpływa na to, jak szeroką odpowiedzialność przejmie na siebie ubezpieczyciel.

OCstickyubezpieczenie samochodu