#KiszlukRozmawia 50 – Sebastian Hejnowski, SEC Newgate

 

#KiszlukRozmawiaKiszluk rozmawiaSebastian HejnowskiSEC Newgatesticky