Patrycja Herbowska w Kantarze

Patrycja Herbowska będzie zajmować się dalszym rozwojem wsparcia działu Analytics dla wszystkich domen badawczych Kantara.

Patrycja dołącza do nas jako Head of Analytics Practice w bardzo ważnym momencie. Dynamiczny rozwój w takich obszarach jak Analytics i Data Science jest dla nas kluczowy. Patrycja, jej wiedza i kierowanie tymi obszarami, gwarantują wysoką jakość i coraz szersze efektywne wykorzystanie ich w naszych codziennych pracach z Klientami.

Kamil Michalski, GM Kantara w Polsce

Patrycja Herbowska, pracowała wcześniej w Nielsen i Gfk.


Źródło: Kantar

kadraKamil MichalskiKanatr PolskaludziePatrycja Herbowskazasoby ludzkie