Pierwszy raport o roli ESG w strategii spółek giełdowych


Nie tylko kwestia etyki

 

Zarówno firmy, jak i inwestorzy doskonale rozumieją fakt, że świat stoi dziś na krawędzi. Zmiany klimatyczne, kryzys wodny czy nadmierna produkcja plastiku niosą nowe wyzwania. Coraz częściej jest to uwzględniane w strategiach biznesowych – zwłaszcza z uwagi na duży wpływ społeczny marek. Konsumenci i inwestorzy oczekują odpowiedzialności za środowisko i zrównoważony rozwój.

 

Inwestowanie w strategie ESG ma wymiar nie tylko etyczny, lecz także ekonomiczny. Daje przewagę konkurencyjną. Ta obserwacja zainspirowała nas do przeprowadzenia badania i opracowania raportu, który dokładniej przygląda się wpływowi ESG na spółki notowane na giełdzie. Pozwoliło nam to wyciągnąć wnioski, które mogą być wskazówką dla przedsiębiorców. Dla przykładu – ponad połowa spółek twierdzi, że inwestorzy interesują się podejmowanymi przez nią działaniami ESG – komentuje Filip Kowalik z Miasto2077.

 

Inwestorzy oczekują transparentności i konkretów

 

Raport zwraca dużą uwagę m.in. na to, że w dzisiejszej rzeczywistości należy być bardzo wyczulonym na fałszywe wykorzystywanie ESG przez marki, co może zmniejszać zaufanie do tej idei. Ze względu na duże ryzyko greenwashingu konieczne jest wypracowanie specjalnych narzędzi mogących potwierdzić realny wpływ marki na zrównoważony rozwój. Inwestorzy oczekują w tym zakresie sprawdzonych informacji i konkretnych przykładów tego, jak firma zmniejsza swój ślad węglowy czy poprawia warunki zatrudniania.

 

Inspirują do podejmowania odpowiedzialności

 

Pomysłodawcy publikacji chcą pokazywać, w jaki sposób firmy mogą dbać o otoczenie i podnosić jakość życia. Zarówno Green is Good, jak i Miasto2077 są serwisami poświęconymi transformacji klimatycznej. Podejmują tematykę najnowszych trendów w zrównoważonym rozwoju, promują dobre praktyki ESG i pokazują, jak przedsiębiorcy zmieniają firmy w trosce o lepsze środowisko. Serwisy skupiają przedstawicieli biznesu, aktywistów i samorządy, które rozumieją potrzebę zmian. Poprzez raport zamierzają pokazać, jak duże znaczenie dla inwestorów ma odpowiedzialność za zrównoważony rozwój. Rynek ESG jest młody i nadal będzie ewoluować.

Publikację można pobrać na stronie GPW.

GPWstickystrategia