Plany nowych władz stowarzyszenia branży eventowej

W ramach dalszego rozwoju Stowarzyszenia i intensyfikacji działań na rzecz
wzrostu profesjonalizmu współpracy pomiędzy klientami a branżą, następujące osoby
odpowiadają za:

  • Marta Dunin-Michałowska (Mea Group) – Prezes Zarządu, edukacja,
  • Żaneta Berus (Ptak Warsaw Expo) – Członek Zarządu, rozwój współpracy
    międzynarodowej,
  • Renata Razmuk (Social Connect Group) – Członek Zarządu, konferencje i wydarzenia
    specjalne,
  • Marcin Stefański (Expo Mazury) – Członek Zarządu, rozwój regionalny,
  • Piotr Wojdat (Evenea) – Członek Zarządu, kwestie finansowe.

Zarząd planuje w trakcie tej kadencji być jeszcze bliżej członków Stowarzyszenia. Służyć
temu mają m.in. cykliczne spotkania oraz organizacja kluczowych dla wszystkich – jako
branży – konferencji, debat oraz wydarzeń w formule jak najbliższej potrzebom członków
SBE.

W ramach IV kadencji duży nacisk będzie kładziony na jak najszersze zaangażowanie
wszystkich członków w działalność SBE. Dysponują oni niezwykle cennymi
umiejętnościami, często o unikalnym charakterze.
„Tylko dzięki bogatej wiedzy i doświadczeniu ekspertów, działających
na rzecz branży eventowej w ramach naszego stowarzyszenia będzie możliwe
zrealizowanie ambitnych planów SBE na lata 2017-2020”- mówi Marta Dunin- Michałowska,
Prezes Zarządu SBE.

W lutym br. odbędzie się spotkanie członków SBE, podczas którego Zarząd przedstawi
krótko- i długofalowy plan działań oraz rozwoju SBE. Również sami członkowie zadecydują
jak chcą jako SBE działać w najbliższym czasie, na co szczególnie zwracać uwagę, w jakie
wydarzenia angażować
się jako współorganizator czy partner merytoryczny.

::

Stowarzyszenie Branży Eventowej (SBE) – zrzesza agencje eventowe, podwykonawców eventów oraz
lokalizacji. Działa na rzecz popularyzacji
i profesjonalizacji polskiego rynku wydarzeń poprzez działania edukacyjne oraz pro
-biznesowe, zmierzające do budowania nowej jakości wsparcia dla polskiej branży eventowej.
Organizuje targi branżowe i warsztaty. Jest inicjatorem i – wspólnie
z Fundacją na rzecz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego – twórcą (organizatorem)
Studium Podyplomowego Event Management. Dąży
do wypracowywania wspólnych dla całej branży standardów działania z klientami
i kontrahentami, do umacniania pozycji event marketingu wśród najbardziej cenionych narzędzi
komunikacji.
Więcej informacji: www.sbe.org.pl; info@sbe.org.pl

eventSBE
Komentarze (0)
Dodaj komentarz