Polski rynek pracy – tydzień 46


Przez 34 tygodnie naszych obserwacji (począwszy od połowy marca 2020 r.) zmiany na rynku pracy towarzyszące COVID-19 przynosiły zarówny wzrosty, jak i spadki liczby polskich ogłoszeń o pracę na LinkedIn.

W pierwszych 5 tygodniach naszych obserwacji odnotowaliśmy wyraźny spadek: z 173 003 ogłoszeń w 13. tygodniu 2020 r. do 130 508 w tygodniu 18. – z LinkedIn zniknęło wtedy 42 495 polskich ofert pracy. Kolejne 7 tygodni to naprzemienne spadki i wzrosty, które skończyły się w Tygodniu 26., kiedy opublikowano 208 141 ogłoszeń, czyli najwięcej od początku naszych obserwacji. Taki wynik stanowił wzrost o 20,31% w porównaniu z tygodniem 13. Kolejne kilka tygodni przyniosło względną stabilizację – poziom polskich ogłoszeń o pracę utrzymywał się na poziomie 200 000 aż to tygodnia 35., w którym ich liczba spadła do 133 984. Od tamtej pory liczba polskich ofert pracy na LinkedIn rosła aż do Tygodnia 39., kiedy odnotowaliśmy najmniej ogłoszeń o pracę od początku naszych obserwacji – 128 587. Tydzień 40. i 41. to okres wzrostów odpowiednio do 143 190 i 151 828 ogłoszeń. W Tygodniu 42. nastąpił spadek o -5.07% do 144,134 ogłoszeń. W kolejnych dwóch tygodniach Polska doświadczyła wzrostu: w Tygodniu 43. do 150 577, a w Tygodniu 44. do 160 018 ogłoszeń (wzrost o +6,27%). Tydzień 45. przyniósł spadek liczby ofert pracy do 134 685, natomiast Tydzień 46. wzrost o 3 547 ogłoszenia, do 138 232.

Grafika przygotowana przez Career Angels / Troaching Institute

Od początku pandemii notujemy bardzo duże wahania wzrostu i spadku rentownosci. Ponadto, około  30-40% klientów wycofało się z umów kupna.

CEO / Branża motoryzacyjna

Tydzień 15. vs 46.

Najobszerniejszy ranking, który prowadzimy to porównanie danych z 15. (pierwszego tygodnia obserwacji 36 krajów) i każdego kolejnego tygodnia. W porównaniu z tygodniem 15., w tygodniu 46. Polska zajęła 26. miejsce: opublikowano o 14 870 ogłoszeń mniej (-9,71%).

Grafika przygotowana przez Career Angels / Troaching Institute

Tydzień 45. vs 46.

W przeciągu tygodnia liczba polskich ogłoszeń o pracę na LinkedIn wzrosła: opublikowano o3 547 ogłoszenia więcej (+2,63%). Taki wynik daje nam 8. miejsce w Europie.

Grafika przygotowana przez Career Angels / Troaching Institute

Podjęto decyzyje o restrukturyzacji i zoptymalizowano strukturę organizacyjną łącząc pozycje na wysokim szczeblu zarządzania. Tym sposobem musieliśmy pożegnac się z niektórymi managerami.

Dyrektor ds Inwestycji / Branża przemysłu ciężkiego

Polska i kraje ościenne

W 46. tygodniu wynik procentowy dla Polski i jej sąsiadów wyniósł:

  • Grafika przygotowana przez Career Angels / Troaching Institute

    Ukraina: +9,37%

  • Litwa: +2,94%
  • Polska: +2,63%
  • Słowacja: +1,94%
  • Czechy: -2,08%
  • Niemcy: -8,36%

dodatkowo:

  • Dania: +8,59%
  • Szwecja: -6,70%

 

 

Polska a Europa Zachodnia

Jeśli chodzi o procentową zmianę liczby ogłoszeń o pracę w porównaniu z 15. tygodniem, w tym tygodniu Polska jest na 26. miejscu w rankingu 36 krajów. Biorąc pod uwagę jedynie kraje Europy Zachodniej, zajmujemy pozycję szóstą (-9,71%), między Austrią(-8,14%) a Holandią (-10.19%).

Grafika przygotowana przez Career Angels / Troaching Institute

 

W porównaniu aktualnego tygodnia z poprzednim najwyższe miejsce w Europie Zachodniej zajmuje Austria (+24,47%) oraz Polska (+2,63%), która w rankingu ogólnym Polska znajduje się na 8. miejscu. Ostatnie miejsce w Europie Zachodniej w tym tygodniu zajęły Niemcy ze spadkiem w wysokości -8,36%.

Grafika przygotowana przez Career Angels / Troaching Institute

 

W tym tygodniu 37% krajów, które obserwujemy zanotowało wiekszą liczbę ogłoszeń o pracę na LinkedIn niż w zeszłym.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną anglojęzyczną wersją raportu, w której znajdą się dane dla 9 europejskich regionów, m.in. V4, DACH, Europa Południowa, czy Kraje Bałtyckie.

Pełny raport z tygodnia 46. ukaże się w sobotę 14 listopada po południu na www.Linkedin.com/Showcase/Market-Signals.

Aby na bieżąco śledzić sygnały płynące z rynku pracy, warto nas obserwować na LinkedIn:
Career Angels: codzienne porady dotyczące zarządzania karierą i poszukiwania pracy.
Hidden Job Market: grupa, na której udostępniamy cotygodniowy przegląd wyjątkowych ofert pracy dla doświadczonych managerów i executives.

 

O Market Signals

Umiejętność interpretacji sygnałów, które zapowiadają nadejście pewnych tendencji, jest niezbędna dla skutecznego poruszania się po wszelkich obszarach gospodarczych. Każdy, komu zależy na kompetentnym zarządzaniu zasobami ludzkimi, własną karierą, lub procesem poszukiwania pracy, powinien zwrócić uwagę na sygnały płynące z rynku pracy, który odzwierciedla cechy VUCA dzisiejszego świata.

Od 13. tygodnia 2020 (połowa marca) roku monitorujemy liczbę ogłoszeń o pracę na portalu LinkedIn w 18 europejskich krajach. W tygodniach 15. oraz 17. rozszerzyliśmy obserwacje do odpowiednio 36 i 38 krajów. Dzięki temu jesteśmy w stanie mierzyć KPI, które pozwala na dość trafne wyczucie ogólnych tendencji na rynku pracy.

Dodatkowo sposób, w jaki pracujemy z klientami, zapewnia nam wejście za kulisy rekrutacji, i dotychczas pozwoliło na kontakt z ponad 5 tysiącami europejskich firm rekrutacyjnych i Executive Search, oraz prawie 20 tysiącami decydentów z wielu krajów. Rozmowy z prezesami, dyrektorami HR, inwestorami, członkami zarządów, headhunterami i kandydatami uzupełniają nasze dane ilościowe o szczegółowe i indywidualne opisy wdrożonych rozwiązań, a także obaw, powodzeń, opinii i przewidywań. Zgromadzone dane i spostrzeżenia zbieramy i analizujemy, aby można było wykorzystać je do mądrzejszego zarządzania karierą i bardziej skutecznego poszukiwania pracy.

 


COVID-19executiveshrkarieramarket signalsrynek pracysticky