Zarządzanie procesami biznesowymi w nowoczesnej firmie i organizacji

Na czym polega zarządzanie procesami biznesowymi i jakie korzyści gwarantuje?

Pod pojęciem BPM (z ang. Business Process Management, BPM) kryje się nowoczesne podejście do zarządzania procesami. Jego podstawowym celem jest optymalizacja wszystkich procesów zachodzących w organizacji, co w dłuższej perspektywie pozwala podnieść efektywność pracy oraz zwiększyć skuteczność realizacji celów biznesowych. BPM pozwala na tworzenie istotnej przewagi konkurencyjnej oraz umożliwia skuteczne staranie się o uzyskanie pozycji lidera rynku oraz jej utrzymanie. Dzięki wdrożeniu założeń BPM firmy zyskują ponadto pełny wgląd we wszystkie realizowane procesy, co pozwala im przybliżyć się do osiągnięcia tzw. process excellence.

Koncepcja zarządzania procesami biznesowymi nie mogłaby być realizowana, gdyby nie rozwój nowoczesnych technologii. W rezultacie powstały bowiem zaawansowane technologicznie systemy klasy BPM – narzędzia informatyczne zaprojektowane specjalnie z myślą o firmach dążących do usprawnienia procesów biznesowych oraz unowocześnienia swojej codziennej działalności. Systemy dedykowane zarządzaniu procesami biznesowymi pozwalają na sprawne zarządzanie i automatyzowanie procesów biznesowych we wszystkich organizacjach. Ich wdrożenie powinna rozważyć każda firma, która dąży do systematycznego rozwijania swojej działalności, poprawy wydajności pracy, uporządkowania wewnętrznych procesów oraz innowacyjności.

Systemy do zarządzania procesami biznesowymi – jakie możliwości oferują?

Nowoczesne systemy klasy BPM to zaawansowane pod względem technologicznym oprogramowania informatyczne, które opierają się na najwyższych standardach tworzenia rozwiązań IT dla biznesu. Systemy do zarządzania procesami biznesowymi pozwalają tworzyć aplikacje biznesowe, niezbędne firmie na danym etapie jej działalności, umożliwiają automatyzowanie typowych scenariuszy procesów (w tym wniosków urlopowych, zatwierdzania kosztów) oraz bardziej specyficznych, zaawansowanych procesów (np. procesowania wniosków kredytowych lub testowania produktów). Co ważne, nowoczesne oprogramowanie klasy BPM może zostać sprawnie zintegrowane z już wdrożonym w firmie oprogramowaniem, w tym np. platformami ERP, CRM lub tzw. systemami dziedzinowymi.

Na szczególne zainteresowanie wśród dostępnych na rynku rozwiązań klasy BPM zasługują wysokofunkcjonalne i zaawansowane technologicznie platformy low-code, które pozwalają na sprawne, szybkie i wygodne budowanie aplikacji biznesowych metodą drag&drop, do czego nie jest konieczna znajomość języków programowania ani umiejętności z zakresu kodowania. Najlepsze z nich, dzięki autorskim technologiom, pozwalają ponadto na sprawne zarządzanie zmianą w czasie rzeczywistym. Chodzi tu przede wszystkim o możliwość wprowadzania zmian i modyfikacji zarówno w dopiero powstających, jak i już funkcjonujących w środowisku produkcyjnym aplikacjach, co ma ogromne znaczenie dla każdego dynamicznie rozwijającego się biznesu.


Źródło: Webcon 

BPMnarzędzia do optymalizacji procesównowoczesna firmanowoczesna organizacjaoptymalizacja procesówprocesy biznesowestickyzarządzanie procesami