#agencja | 14 Maciej Herman, Lotte Wedel

"Wprowadzamy kilkadziesiąt nowych produktów rocznie, niektóre z nich są ofertami czasowymi, niektóre zostają na stałe. Wynika to z potrzeb młodego konsumenta, który za każdym razem przychodzi do sklepu po coś czego nie zna, po coś co go…