...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

BioStat synonimem innowacji

BioStat® to komercyjna jednostka naukowa posiadająca status Centrum Badawczo-Rozwojowego nadany przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, dynamicznie rozwijająca się firma badawcza i technologiczna, będąca liderem na polskim rynku w obszarze nowych technologii i aplikacji wykorzystywanych w badaniach klinicznych i nie tylko. Działa na zlecenie polskich i międzynarodowych koncernów farmaceutycznych, firm CRO, uznanych autorytetów polskiej medycyny i […]

BioStat® to komercyjna jednostka naukowa posiadająca status Centrum Badawczo-Rozwojowego nadany przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, dynamicznie rozwijająca się firma badawcza i technologiczna, będąca liderem na polskim rynku w obszarze nowych technologii i aplikacji wykorzystywanych w badaniach klinicznych i nie tylko. Działa na zlecenie polskich i międzynarodowych koncernów farmaceutycznych, firm CRO, uznanych autorytetów polskiej medycyny i wiodących ośrodków akademickich.

Innowacyjność, partnerstwo i etyka to cechy kluczowe, które spajają działania BioStat w różnych obszarach. Zarząd i pracownicy  są przekonani, że to właśnie wzajemne przenikanie się tych pojęć czyni firmę w pełni gotową do stawiania czoła wszelkim wyzwaniom badawczo-technologicznym, z którymi mierzy się dziś cała branża medyczna i farmaceutyczna.

BioStat nie tylko rozwija nowoczesne systemy i aplikacje, ale codziennie doskonali każdy aspekt swojej działalności, by jeszcze efektywniej i skuteczniej służyć swoim kontrahentom i partnerom. Misja firmy jest chęć  podniesienia jakości badań w Polsce poprzez dostarczanie systemów i aplikacji, które zapewniają  klientom ciągłość procesów.

Firma uczestniczy w transferze wiedzy pomiędzy światem nauki i światem biznesu. Pomaga naukowcom odkryć diamenty wiedzy, które są ukryte w ogromnej ilości danych generowanych przez współczesną naukę.

Należy podkreślić, że BioStat od samego początku ma 100% polski kapitał. Inwestuje zyski, przeznaczając je na rozwój nowych technologii. Na swoim koncie ma rozwój takich produktów jak: eCRF.biz™ (zintegrowana platforma badawcza do gromadzenia danych, zgodną z wytycznymi FDA, będąca złotym standardem w badaniach klinicznych, która całkowicie przenosi je do cyfrowego świata pozwalając. m.in. na randomizację pacjentów online, komunikację wszystkich uczestników badania klinicznego, czy generowanie raportów analitycznych i zgłaszanie zdarzeń niepożądanych w czasie rzeczywistym),  Medfile (oprogramowanie gabinetów lekasrskich i fizjoterapeutycznych będące elektroniczną dokumentacją pacjenta), LabSites (platforma interdyscyplinarnej e-komunikacji między lekarzem, pacjentem a laboratorium) czy SurvGo (system do realizacji badań satysfakcji pacjentów). Recenzje użytkowników napawają nas ogromnym optymizmem i dumą, że jesteśmy w stanie budować tak potężne systemy na miarę XXI wieku – mówi Rafał Piszczek, Prezes Zarządu. Cechą charakterystyczną wszystkich aplikacji BioStat jest cyfryzacja procesów, które do tej pory odbywały się drogą tradycyjną oraz globalizacja – tworzone są bowiem rozwiązania, które nie mają barier geograficznych.

 

Fundamentalne znaczenie dla firmy ma bezpieczeństwo milionów danych, które przetwarzane są każdego dnia w ramach prowadzonych projektów. Czujemy odpowiedzialność za jakość tych danych i procesy, które usprawniamy. RODO przynosi zmiany, nowe wymogi i wzmocnienie dotychczasowych rozwiązań w obszarze danych osobowych, na które przygotowujemy się od 2017 roku. Dziś z pełnym przekonaniem możemy zagwarantować, że czujemy się gotowi na wdrażanie naszych rozwiązań deklarując zgodność z RODO – kontynuuje.

 

Metody zarządzania projektami wypracowane na przestrzeni wielu lat uplasowały BioStat na pozycji  partnera godnego zaufania.  Szerokie spojrzenie na kwestie IT i ekspercka wiedza interdyscyplinarnego zespołu pozwala firmie na kompleksową realizację każdego projektu badawczego, a angażowanie się w powyższe inicjatywy, przyczynia się do rozwoju polskiej medycyny.

Podstawą funkcjonowania BioStat jest poszanowanie obowiązującego prawa i procedur oraz najwyższych norm postępowania. Rozwój sektora medyczno – farmaceutycznego poza unowocześnieniami portfolio usług i produktów, wymaga od firmy doskonalenia tego, co posiada. To coraz bardziej wymagające zadanie z uwagi na częste zmiany regulacji na poziomie krajowym i międzynarodowym.

 

Najważniejszym wyzwaniem, jakie stawia sobie BioStat w dłuższej perspektywie jest jak najlepsze wykorzystanie potencjału doświadczeń, wiedzy, własnych zasobów intelektualnych i technologicznych do tworzenia innowacyjnych rozwiązań optymalizujących procesy w branży, a w konsekwencji podniesienie jakości badań i poprawa bezpieczeństwa produktów leczniczych.

Warto też podkreślić, jak ważni w strategii firmy są pracownicy. Zespół tworzą eksperci różnorodnych dziedzin, tj. biostatystyka, biotechnologia, bioinformatyka, data management, IT, matematyka stosowana, statystyka. Są wśród nich wieloletni pracownicy naukowi, w tym doktoranci i członkowie prestiżowych jednostek naukowych, doświadczeni we współpracy zarówno z klientem biznesowym, jak i instytucjonalnym. Różnorodność ta jest elementem zarządzania, a kompleksowość działań potwierdzeniem, że to właśnie pracownicy są największym kapitałem firmy. BioStat tworzy innowacyjne rozwiązania informatyczne bazując na eksperckiej wiedzy swoich liderów.

 

Systemy i aplikacje BioStat wykorzystywane są nie tylko w Polsce, ale w całym regionie Europy środkowo-wschodniej. Grono kolejnych zainteresowanych klientów stale się poszerza. Będąc rzetelnym dostawcą nowoczesnych rozwiązań informatycznych firma ma realny wpływ na skrócenie czasu wprowadzenia nowych produktów na rynek, a także obniżenie kosztów prowadzenia badań klinicznych, co realnie przekłada się na cenę leku dla pacjenta.

 

BioStat jest dowodem, że polskie firmy mogą konkurować z międzynarodowymi korporacjami i nie muszą zaniżać swojej wartości. Zależy nam na tym, aby Polska i polskie firmy były synonimem zaawansowanych technologii, gdzie wiedza i kreatywność ludzi znajduje przełożenie na produkty i usługi, które służą branży – dodaje Rafał Piszczek.

 

BioStat® to komercyjna jednostka naukowa posiadająca status Centrum Badawczo-Rozwojowego. Interdyscyplinarny zespół, w skład którego wchodzą naukowcy, analitycy, biotechnolodzy, menadżerowie i innowatorzy IT zajmujący się zagadnieniami praktycznego zastosowania innowacyjnych rozwiązań badawczych w biznesie. Specjalizujemy się m.in. w badaniach oraz oprogramowaniu medycznym. Transfer wiedzy ze świata nauki do świata biznesu. To nasza przewaga. Pracujemy rzetelnie od 15 lat. Realizujemy projekty badawcze i multichannelowe skierowane do środowisk naukowych, biznesowych i medycznych w oparciu o nasze systemy takie jak: eCRF.biz™, SurvGo™, Cati-system czy Medfile® oraz dedykowane autorskie rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb. Kompleksowo wspieramy naszych Partnerów w cyfryzacji i optymalizacji procesów biznesowych oraz realizacji strategii sprzedażowych. Nasi eksperci: Rafał Piszczek - Statystyk. Autor publikacji naukowo badawczych i referatów z zakresu data mining w analizach ekonomicznych i branży farmaceutycznej. Specjalizuje się w komercjalizacji wiedzy naukowej w praktyce biznesowej oraz transferze wiedzy naukowej do celów biznesowych. Ekspert ds. elektronicznej dokumentacji medycznej i telemedycyny. dr inż. Ewa Tkocz-Piszczek - Matematyk. Autorka publikacji naukowych z zakresu matematyki stosowanej. Wykładowca Instytutu Matematyki Politechniki Śląskiej, pracę doktorską broniła na AGH w Krakowie. dr Monika Jaremków - Ekspert ds. Badań, doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii społecznej. Autorka kilkunastu artykułów naukowych, współautor publikacji książkowych. dr Marian Płaszczyca - Statystyk, doktor nauk biologicznych. Wieloletni pracownik Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Sztokholmskiego oraz autor publikacji naukowo-badawczych z dziedziny inżynierii genetycznej, bioinformatyki i fizjologii roślin. dr Małgorzata Płaszczyca - Absolwentka kierunku biologia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Doktorat uzyskała na Wydziale Fizjologii Roślin Uniwersytetu Sztokholmskiego. Posiada wieloletnie międzynarodowe doświadczenie naukowe i dydaktyczne uzyskane podczas pracy w szwedzkim uniwersytecie. Jest współautorem publikacji zamieszczanych w renomowanych czasopismach naukowych. Gosia pracę w BioStat® rozpoczynała od tworzenia analiz statystycznych na potrzeby raportów medycznych opracowywanych dla wiodących firm farmaceutycznych. dr Sebastian Musioł - Doktor nauk ekonomicznych, wieloletni pracownik Wydziału Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, a wcześniej wykładowca Uniwersytetu Śląskiego, GWSP w Chorzowie, WSFiP w Bielsku-Białej. Specjalizuje się w badaniach jakościowych, ekspertyzach i konsultacjach strategicznych. Posiada doświadczenie w badaniach rynkowych i marketingowych oraz w realizacji kampanii wizerunkowych, promocyjnych i informacyjnych. Autor publikacji naukowych w zakresie marketingu i ekonomii. Bartosz Olcha - Absolwent politologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Analityk, metodolog, autor opracowań i ekspert w już ponad 400 projektach badawczych. Specjalizuje się w kompleksowej realizacji badań rynku pracy, społeczno-gospodarczych oraz badań wizerunku marki pomocnych w tworzeniu strategii marketingowych. Zrealizował również szereg projektów dotyczących zachowań i preferencji konsumentów oraz badań satysfakcji klientów przedsiębiorstw prywatnych i instytucji publicznych. W swojej karierze zawodowej współpracował m. in. z: Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Miastem Łódź. A także Mazowiecką Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Shell, Vivus Finance oraz z kilkudziesięcioma powiatowymi i wojewódzkimi urzędami pracy. www.biostat.com.pl haloDoctor - nowa usługa telemedyczna łączy pacjenta z lekarzem | Lekarz online | e-Wizyty | e-Recepta

Biostat