Kategoria

Styl życia

Pojęcie mobbingu może być wąskie, zawarte w definicji kodeksowej, ale może też być szerokie, takie, jak w doktrynie, a także takie, jak w rozumieniu potocznym. Udowodnienie mobbingu nie jest łatwe; muszą być spełnione wszystkie przesłanki zawarte w definicji, a ciężar ich udowodnienia spoczywa na…
Czytaj więcej...