Kategoria

Wiedza

Marka narodowa to spójna całość (kompozycja) wizerunku, reputacji oraz autorytetu kraju – państwa i narodu, stanowiąca sumę wartości funkcjonalnych oraz wartości emocjonalnych, które kraj dostarcza otoczeniu (światu), a które znają, cenią i których pożądają klienci i interesariusze danego kraju (za…
Czytaj więcej...