...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Co czwarty Polak jest gotowy na pracę związaną z nielegalną działalnością oraz złamanie swoich zasad moralnych, aby się wzbogacić [BADANIE]

wzbogacanie sie

1 na 4 Polaków zgodziłby się na pracę związaną z nielegalną działalnością oraz złamanie swojego kodeksu moralnego, aby stać się bogaty. Co ciekawe, to mężczyźni oraz osoby zamożniejsze są bardziej skłonni do takich zachowań. Na jakie jeszcze poświęcenia dla pieniędzy są otwarci Polacy?

Serwis kariery InterviewMe.pl przeprowadził badanie „Do czego byłbyś zdolny, aby się wzbogacić”, w którym zapytano ponad 700 respondentów o to, na jakie poświęcenia byliby gotowi, aby się wzbogadzić.

W badaniu 23% Polaków przyznało, że w tym celu mogłoby wykonywać pracę związaną z nielegalną działalnością, a 26% — że nagięłoby swoje zasady i kodeks moralny. Zdecydowanie chętniej robiliby to mężczyźni. Wśród osób płci męskiej najczęściej wskazywano na pracę na czarno (62%), nielegalny handel (32%) oraz oszustwo (22%). W zamian za wzbogacenie się na przemoc fizyczną zdecydowałoby się 8%, a na morderstwo — 6% Polaków.

Znacznie więcej Polaków byłoby otwartych na pracę po godzinach (76%), wyjazd do pracy do innego miasta lub za granicę (73%), a także kontynuowanie nauki (71%). Co ciekawe, dla wzbogacenia się, zaledwie 18% spośród chętnych do pracy po godzinach zgodziłoby się robić to 14 lub więcej godzin dziennie. Warto też zauważyć, że z osób gotowych na wyjazd z miejsca zamieszkania, 18% mogłoby pracować w innym państwie w Europie, a tylko 14% — na innym kontynencie.

Na pewno może cieszyć fakt, że większość Polaków nie byłaby skłonna dopuścić się nielegalnych działań lub złamać swoich zasad, aby się wzbogadzić. Zdecydowanie bardziej wolimy po prostu zapracować na sukces — poprzez nadgodziny, wyjazd za granicę czy też zdobycie konkretnego wykształcenia.

Wojciech Martyński, ekspert kariery InterviewMe.pl i autor badania

Widać też, że Polacy cenią swoje zdrowie i życie. Tylko 24% z nas zgodziłoby się na stanowisko, na którym nasze bezpieczeństwo byłoby zagrożone. Wśród osób, które byłyby otwarte na taką pracę, najczęściej wskazywano zajęcia związane z silnym stresem (46%), na dużej wysokości (42%) i w skrajnie trudnych warunkach atmosferycznych (31%). Najbardziej odstraszają nas z kolei stanowiska wymagające pracy na obszarze, na którym trwa wojna (tylko 20% wskazań) oraz praca wśród osób z chorobami zakaźnymi (19%).

Ciekawy jest fakt, że więcej Polaków zgodziłoby się na pracę na obszarze wojennym lub zagrożonym aktami terroryzmu niż zajęcie obejmujące kontakt z osobami z chorobami zakaźnymi. Pokazuje to, przed jak dużym wyzwaniem stają lekarze, pielęgniarki czy też inne osoby pracujące w służbie medycznej. Warto to docenić, szczególnie po naszych doświadczeniach związanych z pandemią koronawirusa.

Marta Rojewska, ekspertka kariery InterviewMe.pl

W badaniu „Do czego byłbyś zdolny, aby stać się bogaty” znalazły się również inne ciekawe wnioski. Oto niektóre z nich:

  • Dla 22% Polaków „bogactwo” zaczyna się od pensji na poziomie 10–15 tys. zł netto.
  • Ok. 17% badanych zdradziłoby najlepszego przyjaciela, aby się wzbogadzić. Chętniej robiliby to mężczyźni.
  • Ok. 16% Polaków w tym celu zerwałoby kontakt z rodziną i bliskimi.
  • Kobiety zdecydowanie chętniej kontynuowałyby edukację, aby pomóc sobie w zarabianiu pieniędzy (78% w porównaniu do 65% mężczyzn).
  • Dla pieniędzy mężczyźni chętniej zgodziliby się na agresywną sprzedaż oraz okłamywanie przyjaciół i rodziny. Z kolei kobiety byłyby bardziej otwarte na pracę w korporacji, której działania są sprzeczne z ich poglądami, wyzyskiwanie podwładnych i donoszenie na współpracowników.

 

pełne wyniki badania

 


 Źródło: InterviewMe.pl

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF