...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Docenianie już zawsze będzie ważne

Zadbanie o dobrostan pracowników i docenianie już od kilku lat są w ścisłej czołówce najważniejszych atrybutów, które brane są pod uwagę zarówno przez kandydatów szukających pracy, jak i pracowników. Zwłaszcza tych, którzy zastanawiają się, czy zmienić swojego pracodawcę, na takiego, który docenia na co dzień. HRM Institute po raz drugi przeprowadził projekt SIŁA DOCENIANIA, którego […]

Zadbanie o dobrostan pracowników i docenianie już od kilku lat są w ścisłej czołówce najważniejszych atrybutów, które brane są pod uwagę zarówno przez kandydatów szukających pracy, jak i pracowników. Zwłaszcza tych, którzy zastanawiają się, czy zmienić swojego pracodawcę, na takiego, który docenia na co dzień. HRM Institute po raz drugi przeprowadził projekt SIŁA DOCENIANIA, którego celem jest szerzenie wiedzy na temat znaczenia doceniania, feedbacku i radości w pracy wśród pracodawców, pracowników i kandydatów. Jednym z elementów tego projektu jest Raport SIŁA DOCENIANIA 2022, w którym, oprócz wyników badania przeprowadzonego wśród pracowników z Polski, znajdują się dobre praktyki pracodawców zaproszonych do udziału w projekcie.

 

Dbanie o dobrostan pracowników i ich docenianie w pracy to rozsądny i naturalny model zarządzania zespołami w firmach, a korzyści z tych działań wykraczają daleko poza tworzenie przyjemnej atmosfery w firmie. Strategiczny i szczegółowy plan doceniania pracowników może być potężnym narzędziem budującym zaangażowanie pracowników. Ułatwia także zatrzymanie wartościowych pracowników. To pierwszy powód, dla którego każdy pracodawca powinien zadbać o docenianie swoich pracowników w sposób strategiczny.

Anna Macnar, CEO w HRM Institute

 

Docenianie nie jest naturalną skłonnością człowieka, nasz mózg ewolucyjnie nastawiony jest raczej na wychwytywanie zagrożeń, czegoś co nie działa. Dlatego warto i trzeba o tym przypominać. (…) Kultura doceniająca stanowi ważny element przyciągający pracowników i napędzający ich do działania

Julia Węglicka z Banku BNP Paribas, Partner projektu SIŁA DOCENIANIA

 

Kultura doceniania to coś więcej niż mówienie „dziękuję” – choć to również ważne. To cały system wartości, którego głównym celem jest budowanie zaangażowanych zespołów składających się z zadowolonych ludzi. (…) Kultura doceniania staje się faktem wtedy, kiedy jest wielopoziomowa.

Magdalena Dorożyńska i Iwona Szramik z Capgemini Polska, kolejnego Partnera projektu

Docenianie jest ważne w każdych czasach

Zarówno tegoroczne, jak i ubiegłoroczne badanie „Siła doceniania” przeprowadzone było w czasie, kiedy wydawać by się mogło, że nie myślimy o takich tematach jak docenianie w pracy. Najpierw pandemia, a potem wybuch wojny w Ukrainie. Mimo tego 99% ankietowanych w naszym badaniu uznało, że docenianie w pracy jest dla nich ważne. W każdych czasach chcemy wiedzieć, że nasze wysiłki są dostrzegane i doceniane, a nasza praca ma sens.

 

Docenianie przynosi korzyści pracownikom i pracodawcom

Pracodawcy szukają różnych sposobów na zwiększenie zaangażowania i motywacji pracowników. Tymczasem sami ankietowani wskazują, że docenianie jest w tym zakresie bardzo skuteczne. 77% ankietowanych potwierdza, że docenianie motywuje ich do dalszej pracy, a 58% uważa, że zwiększa ich zaangażowanie. Docenianie sprawia również, że pracownicy czują, że ich praca jest dostrzegana i podnosi się ich samoocena.

Potrzeba uznania, zauważenia i docenienia jest naturalną ludzką emocją. Zaspokojenie tych potrzeb sprawia, że człowiek czuje się dostrzeżony i wzrasta jego poziom samozadowolenia – twierdzi Magdalena Dorożyńska z Capgemini Polska.

Pracownicy coraz częściej wiedzą, że ich lojalność i ciężka praca są cenne. Oczekiwanie uznania tego wkładu i docenianie ich nie wydaje się być zbyt wygórowane. Pracownik zawsze może zmienić pracodawcę. Pytanie czy pracodawców na to stać i czy nie warto spełnić tych oczekiwań? – podkreśla Anna Macnar.

Sposób świadczenia pracy a docenianie

W czasach pracy zdalnej pracodawcy zauważyli, że w rozproszonych zespołach trudniej utrzymać zaangażowanie i relacje z firmą. W wielu organizacjach położono nacisk na to, żeby te relacje utrzymać i w czasie spotkań online znaleźć na to czas. Wygląda na to, że się to udało, ponieważ najbardziej doceniani czuję się ankietowani, którzy pracują zdalnie i hybrydowo (niemal po 2/3 wskazań).  Poczucie doceniania osób, które pracują stacjonarnie jest aż o 20 punktów proc. niższe (tylko 44% wskazań).

 

Pandemia trwale wpłynęła na nasz sposób pracy – w banku duża część pracowników

może pracować zdalnie, dlatego w 2022 roku postawiliśmy stronę z wirtualnymi kartkami doceniającymi. (…) Akcja nie ograniczyła się tylko do 5. marca, kartki były wysyłane przez kolejne dni, w sumie nasi pracownicy wysłali 9,5 tysięcy kartek. Pracownicy komentowali, że to fajna akcja i najmilsza chwila oddechu w tych trudnych dniach. – wspomina Julia Węglicka z Banku BNP Paribas.

 

Każdego pracodawcę stać na docenianie

Ankietowani pytani o najbardziej preferowane formy doceniania wskazują, że są to: pozytywna informacja od przełożonego (60% wskazań) i gratyfikacja finansowa (59%). Pozytywna informacja od przełożonego jest szczególnie ważna dla kobiet, z kolei mężczyźni zdecydowanie bardziej wolą otrzymać gratyfikację finansową. Na kolejnych miejscach znalazły się podziękowanie na forum i zwykłe podziękowanie. Te formy doceniania można wdrożyć od razu – warto spróbować i zobaczyć, jak zmieni się atmosfera w pracy.

Zastanawiasz się, w jaki sposób twoja organizacja może obrać #KierunekDocenianie? Pamiętaj, że nie chodzi w nim o wielkie gesty, ale codzienną obecność i zauważenie drugiej osoby. W McDonald’s Polska zależy nam na tym, by każdy, kto angażuje się i pracuje na nasze wspólne sukcesy, wiedział, że jego praca jest ważna. Zacznij i doceń siebie za swoje pierwsze kroki na drodze doceniania! – mówi Anna Kiełczewska, Senior Manager, Talent and Employer Reputation & Engagment Leader w McDonald Polska.

Feedback w organizacjach

Pochwała za dobrze wykonaną pracę ma sens, jeśli wiemy, za co jesteśmy chwaleni. Informacja zwrotna jest nieodłączną częścią doceniania. Tymczasem program feedbacku funkcjonuje w 43% firm, w których pracują ankietowani.

Dla pracowników ważne jest, żeby nie tylko wiedzieli, że coś robią dobrze czy źle, ale potrzebują również konkretów dotyczących oceny ich pracy. Uczestnicy badania najbardziej chcieliby otrzymywać szczegółową konstruktywną informację zwrotną (58% ankietowanych) lub ogólną konstruktywną informację zwrotną (31%).

Najczęściej otrzymujemy informacje zwrotne podczas oceny okresowej (23% wskazań). Około 20% badanych otrzymuje feedback raz na tydzień lub raz na miesiąc. 13% ankietowanych nigdy nie dostaje informacji zwrotnych w pracy.

Bardzo poważnie podchodzimy do budowania kultury feedbacku, a docenianie jest jej ważną częścią. (…) Nie czekamy pół roku, do rozmowy okresowej, żeby powiedzieć komuś, że coś dobrze zrobił – dobre praktyki w Biedronce

Chcemy mieć czas na radość w pracy

Radość w pracy jest ważna dla 99% ankietowanych, a jednocześnie tylko 45% badanych uważa, że w ich organizacjach radość w pracy jest ważnym tematem.

 

W pracy spędzamy dużą ilość czasu – warto, żeby było to miejsce przyjazne i motywujące do działania – zauważa Julia Węglicka z BNP Paribas

 

Ankietowani kojarzą radość w pracy w pierwszej kolejności z atmosferą, w której mogą czuć się swobodnie i nie boją się wyrażać swoich poglądów (87% wskazań). Na drugim miejscu znalazła się praca z ludźmi z poczuciem humoru (47%), a trzecie miejsce zajmuje pozytywny feedback i docenianie ze strony pracowników i szefa (37%).

 

Korzyści z radości w pracy

Czas na radość w pracy wg ankietowanych może poprawić relacje w pracy (75% wskazań), zmniejszyć stres i napięcie (74%), a także dodawać energii do działania (71%). Pracownicy, którzy mają czas na radość w pracy, są bardziej zaangażowani (56% odpowiedzi) i zmotywowani (61%), zwiększa się ich kreatywność (51%) oraz pracują efektywniej (45%). Warto zadbać o czas na radość w pracy.

 

Raport bezpłatnie można pobrać ze strony: siładoceniania.pl

Organizator projektu SIŁA DOCENIANIA: HRM Institute

Partner Projektu: Bank BNP Paribas, Capgemini Polska

Uczestnicy Projektu: Jeronimo Martins (Biedronka), McDonald Polska

Patroni medialni: Nais, hrlink.pl, Goldenline, Brief, Dream Employer, Mamopracuj.pl, helloHR

Informacje na temat projektu: siładoceniania.pl


HRM Institute posiada bogate doświadczenie w kształtowaniu wizerunku pracodawcy, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz organizacji. Od wielu lat współpracuje z wiodącymi pracodawcami w Polsce w zakresie projektów badawczych (wewnętrznych i zewnętrznych), strategii EB i działań komunikacyjnych. Dzieli się wiedzą w czasie konferencji i warsztatów. www.hrminstitute.pl

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF