...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Jak dbać o dobrostan pracowników? [CASE STUDY]

kobieta siedzi na podłodze pracuje pije kawe

„W zdrowym ciele zdrowy duch”. Dbając o zdrowie fizyczne, jednocześnie mamy pozytywny wpływ na nasze zdrowie psychiczne. Pozytywne emocje, dobry nastrój, wysoki poziom zadowolenia z życia. Z poczuciem dobrostanu wiąże się optymizm, który jest ważnym osobistym zasobem, który wpływa na zdrowie, samopoczucie i życiowe sukcesy. Holistyczne, całościowe podejście do zdrowia, zakłada, że zdrowie stanowi całość złożoną z kilku powiązanych elementów. Odnosi się do zdrowia fizycznego oraz psychicznego i społecznego. Elementy te są od siebie wzajemnie zależne i jeżeli chcemy mówić o prawidłowym funkcjonowaniu człowieka, to musimy dbać zarówno o jego psychikę, ciało, jak i prawidłowe relacje społeczne.

PKN ORLEN od wielu lat kładzie duży nacisk na wdrażanie rozwiązań, które wspierają pracownika w wielu sferach i etapach jego życia. Skupiamy się nie tylko na aspekcie finansowym, który bez wątpienia stanowi dla większości pracowników kluczowy element dobrostanu, ale zwracamy również uwagę na zdrowie fizyczne pracowników jak i zdrowie psychiczne, traktując to działanie jako integralną część swojej kultury organizacyjnej. Dbanie o dobrostan pracowników w miejscu pracy ma bardzo duże znaczenie dla nich samych – buduje poczucie wspólnoty i wzajemnej odpowiedzialności. W związku z czym jesteśmy pracodawcą oferującym szereg programów mających na celu dbanie o dobrostan pracowników i ich najbliższych.

W związku z tym, że praca stanowi główny obszar aktywności ludzi dorosłych nie jest możliwe, aby zdrowie psychiczne pracowników nie wpływało na ich efektywność czy skuteczność zawodową. Dodatkowo biorąc pod uwagę, że tempo naszego życie jest bardzo dynamiczne ważne, by utrzymać właściwy balans między pracą, a życiem prywatnym. W ten sposób mamy szansę, by zredukować negatywne skutki takie jak stres, przepracowanie i zmęczenie.

W PKN ORLEN zapewniamy naszym pracownikom bezpłatne i anonimowe wsparcie psychologiczne w miejscu pracy w ramach działającej Pracowni Psychologii Pracy. Na wsparcie mogą liczyć także członkowie rodzin naszych pracowników w sytuacjach trudnych – nie tylko zawodowych, ale również osobistych. Poza tym wsparcie psychologiczne dedykowane jest również pracownikom Spółek GK ORLEN. Pomoc psychologiczna pełni funkcję pierwszej pomocy psychologicznej i często przyjmuje postać porady. Wiemy, że każdy z nas miewa w swoim życiu trudne chwile, z którymi radzimy sobie różnie – raz lepiej raz gorzej. Właśnie w takich chwilach ważne jest, aby skorzystać ze wsparcia i pomocy, ponieważ wsparcie w sytuacjach trudnych, ma niezwykle istotny wpływ na nasze zdrowie i funkcjonowanie psychospołeczne. Widzimy, że pomaga to wszystkim, ponieważ daje możliwość wsparcia, a z drugiej strony pozwala utrzymać efektywność w pracy i realizowanie zadań przez pracowników. Poza tym pracownik dużo łatwiej radzi sobie z trudnościami, szybciej odbudowuje swoją siłę psychiczną, rozwiązuje problemy, co przekłada się na jego zdrowie i zadowolenie z życia. Dlatego w PKN ORLEN staramy się kształtować środowisko pracy niezamykające się na potrzeby pracowników. Pracownia Psychologii Pracy poza aktywnością wsparcia wykonuje również badania psychologiczne dla pracowników w zakresie pełnej sprawności psychotechnicznej i psychoruchowej. Poza tym realizuje działania związane z promowaniem dobrych praktyk, które pozwalają osiągnąć dobrostan psychiczny w pracy i poza nią. Panujące w firmie otwarte podejście do tematów zdrowia psychicznego skutkuje tym, że coraz więcej osób decyduje się otwarcie rozmawiać o swoich problemach i korzystać ze wsparcia. Bazując na danych za pierwsze półrocze 2020 z działalności Pracowni Psychologii Pracy widzimy, że pracownicy czują się bezpiecznie i mają do nas zaufanie – i to nas cieszy. W pierwszym półroczu (styczeń – czerwiec) ze wsparcia psychologicznego skorzystały łącznie 43 osoby, tj. 42 pracowników i jeden członek rodziny naszego pracownika. Poza tym zrealizowano 501 badań psychologicznych w zakresie sprawności psychoruchowej i psychotechnicznej.

PKN ORLEN Pracownia Psychologii Pracy

Staramy się kształtować kulturę psychologicznego bezpieczeństwa pracowników poprzez, m.in. edukowanie liderów, ponieważ wiemy, że odgrywają oni dużą rolę w budowaniu dobrostanu pracowników – „najlepszym benefitem jest dobry lider”. Dokładamy wszelkich starań, aby dbać o dobrostan psychiczny pracowników ciągle, ponieważ wiemy, że nie jest cechą stałą i może ulegać zmianie pod wpływem różnych ról życiowych i społecznych.

Pracownia Psychologii Pracy w związku z sytuacją pandemii z jaką od kilku miesięcy wszyscy się mierzymy dodatkowo w ramach wsparcia zdrowia psychicznego pracowników uruchomiła dyżur psychologa. Wiemy, że każdy pracownik reprezentuje różne pokolenie i w związku z tym ma inne priorytety, które są zależne od wielu czynników, np. od etapu życia, doświadczenia, kompetencji, sytuacji finansowej, ale wspólnym obszarem dla wszystkich jest kultura organizacyjna: wspierająca, wiarygodna i autentyczna. To właśnie ona definiuje biznes i markę pracodawcy, jest wyznacznikiem satysfakcji i zaangażowania pracowników. Nie ma substytutu dla dobrej atmosfery pracy, poszanowania, doceniania i troski o pracownika. Czas pandemii stawia i będzie stawiał kulturze organizacyjnej mocne wyzwanie i będzie weryfikować ją na każdym kroku: jej elastyczność, otwartość na zmiany oraz jej prawdziwość.

PKN ORLEN Pracownia Psychologii Pracy

O dobrostanie rozmawiamy również w ramach programu Dream Employer, który właśnie wystartował.

Inauguracja programu odbyła się 10 sierpnia. Tematy programu podejmowane są w webinarach, które można obejrzeć na stronie dreamemployer.pl oraz brief.pl

👉 Małe jest piękne, czyli o tym jak tworzyć świetne miejsca pracy nie mając wielkich budżetów
👉 Dobrostan (well-being) i jego rola we współczesnych organizacjach
👉 Jak budować dobre relacje wewnątrz organizacji za pomocą komunikacji i doświadczeń?
👉 100 pytań do kampanii employer brandingowych
👉 Employer Value Proposition krok po kroku 


Autorka:

PKN ORLEN_Wioletta Kandziak

Wioletta Kandziak, Dyrektor Wykonawcza ds. Kadr w PKN ORLEN S.A.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF