50 Kreatywnych #historie | Paweł Gawkowski – Holo4Labs

 50 Kreatywnych #historie | Paweł Gawkowski – Holo4Labs

Pomimo szybko rozwijającej się technologii i postępującej cyfryzacji, wiele czynności w laboratoriach jest nadal wykonywanych ręcznie, co może prowadzić do tak zwanych błędów ludzkich. W grupie TenderHut pojawił się pomysł na rozwiązanie, które mogłoby nie tylko zmniejszyć ryzyko wystąpienia takich błędów, ale też znacząco usprawnić pracę laboratoriów i uczynić ją bezpieczniejszą. Rozwiązanie to pozwala na wydawanie poleceń głosowych lub gestem i eliminuje ryzyko powstawania błędów podczas zapisu wyników badań, dzięki integracji z systemami klasy LIMS. Paweł Gawkowski, kierownik projektu i COO Solutions4Labs został wyróżniony w 9. edycji rankingu 50 Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

Czytaj więcej

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *