speaker-photo

Adrian Furman

Prezes Grupy AF sp. z o.o.

Prezes Grupy AF sp. z o.o. - największej w Polsce firmy zatrudniającej specjalistów
z niepełnosprawnością. W Stanach Zjednoczonych założył spółkę Poland IT-Lab LLC. Obie specjalizują się w branży IT i konsultingu biznesowym.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu długofalowymi projektami w zakresie komunikacji cyfrowej i we wdrażaniu nowych technologii. Współpracował z takimi markami jak: TNT, TUI, KFC, FedEx, 4F i Asseco. Kieruje też firmą konsultingową AF Atlantic Trade sp.
z o.o., która pomaga polskim i amerykańskim przedsiębiorcom pozyskiwać nowe rynki zbytu.

Przez media nazywany jest Stephenem Hawkingiem biznesu.

Ciągła gotowość do budowania pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy stała się jego misją i motorem napędzającym działalność biznesową. Dlatego powołał do życia Fundację Biznes Bez Barier, która jest swoistym Think Tankiem
w zakresie szeroko rozumianej dostępności; przeprowadza audyty, które sprawdzają, czy strony internetowe i aplikacje mobilne podmiotów publicznych spełniają prawne wymogi. Fundacja pomaga też osobom z niepełnosprawnościami wejść na otwarty rynek pracy,
poprzez świadczenie usług rekrutacji dla podmiotów komercyjnych.

Występuje jako ekspert na biznesowych konferencjach związanych z nowoczesnymi technologiami w Europie, Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, min: Kongres 60 Milionów
w Berlinie i Nowym Jorku, Quo Vadis Conferences Canada w Toronto czy Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach.

Najważniejsze odznaczenia

- „Polskie Inwestycje Przyszłości” - specjalna nagroda od ministra inwestycji i rozwoju, Jerzego Kwiecińskiego, za nieszablonowe podejście do biznesu i pracę na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami.

- Członek Rady Dostępności, która wspiera merytorycznie programu Dostępność Plus. Projekt realizuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, dzięki któremu osoby
z niepełnosprawnością bez żadnych barier będą mogły korzystać z usług administracji publicznej.

- Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Georgette Mosbacher, w oficjalnym liście wyraziła słowa podziwu i uznania za jego biznesowe osiągnięcia, życząc tym samym powodzenia w rozwoju spółki w Stanach Zjednoczonych.

- Specjalne wyróżnienie za inspirowanie rozwoju zawodowego osób z niepełnosprawnością przyznane przez Amerykański Instytut Kultury Polskiej w Miami podczas 48. Międzynarodowego Balu Polonez w Miami (nagrodę wręczyła Lady Blanka Rosenstiel).