speaker-photo

Authologic

MIEJSCE 12

Wyróżnieni: Krzysztof Klimczak, Marek Rogoziński, Jarek Sygitowicz

Authologic zbiera w jednym API metody weryfikacji tożsamości online, bazujące na video/selfie, danych bankowych i cyfrowych dowodach osobistych. System pozwala na definiowanie własnych scenariuszy weryfikacyjnych łączących ze sobą wiele metod weryfikacji i źródeł danych.

Dla kogo?

Naszymi klientami są organizacje regulowane np. firmy crypto, fintech, banki czy ubezpieczyciele oraz nieregulowane np. wynajem mieszkań i samochodów, czy platformy e-commerce.