speaker-photo

Bartosz Sokoliński

ARP

Doradca, Dyrektor Biura Rozwoju i Innowacji Agencji Rozwoju Przemysłu. Przez ponad 15 lat był współwłaścicielem i prezesem w grupie firm marke-tingowych oraz firmy IT. Założył pierwszą platformę crowdfundingową dla trzeciego sektora – fundujesz.pl, think tank społeczno-polityczny – Forum Od-Nowa oraz ruch na rzecz lepszej nauki w Polsce – Obywateli Nauki. Zajmu-je się zarządzaniem, kreowaniem wizji, nadzorowanie strategii, rozwojem in-nowacji oraz szkoleniami i warsztatami kreatywnymi.
Swoją zawodową karierę rozpoczął jeszcze podczas studiów na Uniwersytecie Warszawskim (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych), w międzynarodowej – jednej z najlepszych i największych w Polsce – agencji public relations – Alcat Communications. Po dwóch latach pracy w Polsce oraz Stanach Zjedno-czonych został szefem warszawskiego biura. Był odpowiedzialny za Polskę oraz kraje Europy Środkowowschodniej. Kierował tam kilkunastoosobowym ze-społem.
Skończył studia podyplomowe o specjalizacji PR oraz dziennikarstwo prasowe w Centrum Dziennikarstwa prowadzonym przez Amerykańską Fundację Wolnych Me-diów. W latach 1998-2002 był radnym w Gminie Michałowice.
Pracował i doradzał m.in. takim firmom i organizacjom jak Agora, Al Khale-diah, Alpha Consulting, Ardo, Bank Gospodarstwa Krajowego, Billenium, Blac-kPoint, C&A Polska, Cemex, Colgate-Palmolive, Compress SA, Cussons, Dyna-mics PR, Enevis, Europejskie Centrum Tenisa, Fomar Borg Automotive, Funda-cja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Forum Dialogu, Fundacja Dobrej Edukacji, Fundacja Dzieci Niczyje, Gorenje, Fundacja Schumana, Haier, Igni-tus, Infor, Korporacja KGL, Kluthe Polska, Konstancin, Kwik-Fit, Infor, Marcato, Merkator, Miasto Stołeczne Warszawa, Murator, Narodowy Bank Pol-ski, PIAP, Platforma Obywatelska, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Prawo i Sprawiedliwość, Projekt: Polska, Propsyche, Prokom SA, Rzeczpospo-lita SA, Prezydent.pl, Profile PR, Shell Autoserv, Stowarzyszenie Szkoła Liderów, Sygma Bank Polska, Top Employer, Unilever, World Young Business Achiever International.
Doradza i prowadzi szkolenia z zakresu wdrażania innowacji, kreatywności, komunikowania za pośrednictwem mediów tradycyjnych i społecznościowych, content marketingu, crowdfundingu, prowadzenia prezentacji, strategii, ux oraz edukacji.
Prywatnie jest mężem, ojcem trójki dzieci i fanem squasha, tenisa, siatków-ki i koszykówki. Ma słabość do dobrego jedzenia i białych win. Z reguły czyta kilka książek na raz – dlatego czasami mu się mylą.