speaker-photo

Ewa Janus-Khouri

CKT

Dyrektor Zarządzająca Centrum Kreatywności Targowa, największego warszawskiego inkubatora dla firm z sektora kreatywnego. Managerka od 2011 roku związana z Krajową Izbą Gospodarczą i rozwojem polskiej przedsiębiorczości, wieloletnia koordynatorka Kongresu Innowacyjnej Gospodarki, zaangażowana w inicjatywę KIG Młodzi Innowacyjni, współtwórczyni projektów i strategii komunikacyjno-marketingowych oraz kampanii informacyjnych. Zrealizowała kilkadziesiąt projektów współpracując z przedstawicielami biznesu, samorządu lokalnego, samorządu gospodarczego, administracją publiczną i NGO.