speaker-photo

Grzegorz Ejchart

CMR (Centrum Monitorowania Rynku)

Manager zajmujący się zagadnieniami związanymi ze sprzedażą i rozwojem biznesu
związany z CMR. Posiada +20 letnie doświadczenie w różnych branżach, m.in. FMCG, retail,
marketing research, logistyka, żywność ekologiczna, funkcjonalna, transfer technologii.
Jako business development executive wspiera rozwój projektów strategicznych Shortlist Consulting.
Zaangażowany w tematykę zrównoważonego rozwoju, współpracował z European Clean Trucking
Alliance (ECTA), zasiadał w komitecie sterującym projektem Decarbonization of Heavy-Duty
Transport in Poland.
Zaangażowany w działalność społeczną i środowiska sportowe, zainteresowany tematami związanymi
z ekologią, zrównoważonym rozwojem, polityką.