speaker-photo

Javier Sosnowski

Hiszpańsko-Polska Izba Handlowa

Javier Sosnowski jest Prezesem Hiszpańsko-Polskiej Izby Handlowej w Hiszpanii (od 2002) i wiceprezesem oraz współzałożycielem stowarzyszenia Polskich Izb Handlowych za Granicą (PolChambers). Członek Rady Warszawskiej Izby Gospodarczej i Rady Krajowej Izby Gospodarczej – KIG (2009-2017). Inicjator powołania PolChambers HUB Global Network, sieć czterech centrów innowacji dla MŚP na czterech kontynentach. Jest konsultantem, specjalizujący się w rozwój biznesu dla MŚP w Polsce, szczególnie w stosunkach z Hiszpanią i krajów Ameryki Łacińskiej, a także, jako mediator, pośredniczy w sporach gospodarczych. Aktywnie uczestniczy w niektórych inicjatywach publicznych i prywatnych wspierających rozwój stosunków gospodarczych. Jest członkiem kilku polskich organizacji i Kolegium Handlowego w Barcelonie. Jest współzałożycielem i wicekanclerzem Senatu Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego oraz członkiem Rady Nadzorczej Fundacji Przyjaciele Konstytucji 3 Maja Fiat Lux. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.