speaker-photo

Łukasz Wawak

Polish-Ukrainian Startup Bridge

Menadżer projektu Polish-Ukrainian Startup Bridge

Absolwent Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ukończył zaawansowany kurs menadżerski w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów i Business Centre Club. Przez 4 lata zarządzał Fundacją SF BCC działającą na rzecz rozwoju przedsiębiorczości wśród młodzieży i studentów – najpierw jako wiceprezes ds. finansowo-administracyjnych, później jako prezes Zarządu. Posiada również doświadczenie w branży ICT. W Simpact VC odpowiedzialny za pozyskiwanie i wstępną analizę projektów inwestycyjnych, poszukiwanie nowych możliwości na ukraińskim rynku startupowym. Aktualny menadżer projektu Polish-Ukrainian Startup Bridge.