speaker-photo

Marek Kłoczko

KIG

Urodzony w Augustowie. Ukończył Wydział Elektroniczny na Politechnice w Budapeszcie oraz Wydział Ekonomiki Przemysłu SGPiS (SGH) w Warszawie. W latach 1976-87 tłumacz przysięgły języka węgierskiego. W latach 1976-90 pracował w przemyśle elektronicznym, w tym w latach 1987-90 był Dyrektorem Naczelnym Warszawskich Zakładów Telewizyjnych ELEMIS.

Od 1990 roku w Krajowej Izbie Gospodarczej, jako Sekretarz Generalny, a od 2013 roku jako Wiceprezes – Dyrektor Generalny. Od 2015 roku jest także Wiceprezesem Europejskiego Stowarzyszenia Izb Gospodarczych EUROCHAMBRES w Brukseli.

Studiował w USA, Wielkiej Brytanii, Japonii i Korei. W latach 1991-1993 był posłem Sejmu RP - członkiem Komisji Współpracy z Zagranicą. Na początku lat dziewięćdziesiątych kierował ze środków PHARE Programem Promocji Polskiego Eksportu EXPROM. Zarządzał udziałem Polski w Światowej Wystawie EXPO 2000 w Hanowerze, był Komisarzem Generalnym Sekcji Polskiej Światowej Wystawy EXPO 2005 w Aichi (Japonia) oraz zarządzał wieloma projektami zarówno w Polsce, jak i zagranicą.

Prowadził wykłady i prelekcje w wielu krajach świata. Jest autorem wielu ekspertyz i publikacji z zakresu ekonomii, marketingu i promocji. Za swoją działalność odznaczony wieloma odznaczeniami i orderami, m.in. Krzyżem Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Orderem Zasługi Republiki Węgierskiej i Republiki Estonii, Orderem Wielkiego Księcia Giedymina Republiki Litwy.