speaker-photo

Vocaly Pro

MIEJSCE 2

Wyróżnieni: Karolina Borner

VOCALY jest aplikacją mobilną do treningu głosu opartą na sztucznej inteligencji z zastosowaniem w nauce śpiewu, logopedii, foniatrii i psychologii głosu. VOCALY jest przeniesieniem procesu treningu z prawdziwym trenerem wokalnym do rzeczywistości wirtualnej, dzięki czemu użytkownik może ćwiczyć samodzielnie w profesjonalny sposób np. między lekcjami z trenerem. Asystent AI dobiera ćwiczenia dopasowane do głosu użytkownika oraz analizuje głos w czasie rzeczywistym, dzięki czemu użytkownik na bieżąco otrzymuje informacje czy ćwiczenie wykonywane jest poprawnie lub co i jak należy poprawić. Wokalista i trener mają dostęp do statystyk, dzięki czemu mogą śledzić rozwój głosu i monitorować progres. VOCALY dostarcza kompleksowego rozwiązania dla problemów, z jakimi zmagają się trenerzy wokalni i osoby pracujące nad swoim głosem, aby utrzymać go w pełnej dyspozycji.

Dla kogo?

Aplikacja jest obecnie kierowana do trenerów wokalnych, ich uczniów i wokalistów. Kolejnym etapem rozwoju jest skierowanie rozwiązania do osób wykorzystujących swój głos w celach zawodowych (np. aktorzy, wykładowcy) oraz pacjentów zmagających się z dysfunkcjami głosu.