speaker-photo

Wiesław Kołodziejski

Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych

Prezes Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych, Członek RN Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego, Wiceprzewodniczący Rady Programowo-Naukowej Mazowieckiego Klastra ICT, Członek Rady Programowej Rozwoju Obszaru Gospodarczego zarządzanego przez Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A, Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów Funduszy EU, Wiceprzewodniczących Grupy ds. Zdrowia Wrds, Członek Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych.