...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Kryteria ESG – w jaki sposób wpływają na decyzje inwestorów i banków?

Inwestorzy i firmy coraz częściej w zarządzaniu zwracają uwagę na aspekty ESG (Environmental, Social responsibility and corporate Governance). W procesach biznesowych wręcz kluczowe stają się kryteria środowiskowe, społecznej odpowiedzialności i związane z ładem korporacyjnym, ponieważ pozwalają im skuteczniej rozwijać biznes oraz oceniać i identyfikować ryzyko. Tym bardziej, że raporty ESG mają już nie tylko znaczenie dla wprowadzania ulepszeń w różnych obszarach działalności przedsiębiorstw, ale także dla uzyskiwania przez nie finansowania.

 

Jak podaje raport PWC z 2022 r.1 69% banków planuje w ciągu najbliższego roku uwzględniać kryteria ESG w zarządzaniu ryzykiem kredytowym, a elementy zrównoważonego finansowania znajdują się już w ofercie produktowej 100% z nich. Co więcej 81% banków planuje rozszerzyć tę ofertę o kolejne zielone produkty kredytowe.

 

Kierunek na zrównoważone inwestycje i technologie

Komisja Europejska przyjęła 21 kwietnia 2021 roku kompleksowy pakiet narzędzi, których celem jest przekierowanie przepływu środków finansowych w zrównoważone przedsięwzięcia na terenie całej Unii Europejskiej. Działania te mają zachęcić do inwestowania w zielone technologie i przedsiębiorstwa, a w efekcie prowadzić do przebudowy gospodarki zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i wspierać osiągnięcie przez Europę neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Obowiązkowe raportowanie ESG w Unii Europejskiej będzie od 2023 roku obejmować duże, notowane na giełdzie spółki, których przychody przekraczają 170 mln PLN rocznie, a trzy lata później, czyli w 2026 roku, wszystkie spółki.2 Ten ruch KE nie dziwi, ponieważ kryteria ESG umożliwiają ocenę wpływu firmy na powyżej opisane zagadnienia i – co najważniejsze – wymagają określenia mierzalnych celów, które w efekcie prowadzą do zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju.

– Firmy produkcyjne mają do odegrania niezwykle ważną rolę odpowiadając nie tylko za rozwój i wprowadzanie nowych produktów, ale także projektowanie procesów produkcyjnych i podejmowanie decyzji dotyczących wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz materiałów. To właśnie ich świadome podejście oparte na wykorzystaniu kryteriów ESG może zmienić ślad węglowy procesu technologicznego firmy oraz klientów wybierających produkty konkretnej marki

mówi Piotr Miednik, CFO Contec S.A., firmy zajmującej się technologiami odzyskiwania materiałów zgodnie z zasadami gospodarki cyrkulacyjnej i laureata złotej nagrody konkursu Lider ESG w 2021 roku za technologię utylizacji wycofanych z użytkowania opon.3

Czy niepewna sytuacja geopolityczna zatrzyma zmiany?

W ciągu ostatnich dwóch lat zielona transformacja w UE stanęła w obliczu poważnych przeszkód, takich jak wojna na Ukrainie, sankcje wobec Rosji i związany z nimi kryzys energetyczny. Czynniki te mogą wyhamować tempo zmian, tym bardziej że trend ten widać już w statystykach, wskazujących na odstępowanie niektórych krajów od dążenia do zmniejszenia emisji CO2.1

Z drugiej strony organy UE nakładają na banki i instytucje finansowe coraz to nowe obowiązki, wprowadzając przepisy i wytyczne w zakresie ESG, czy chociażby konieczność uwzględniania charakterystyki energetycznej budynku podczas zabezpieczenia kredytu.

Nie wydaje się, by kryzys energetyczny w Europie mógł zupełnie zahamować zieloną transformację. Oczywiście może wystąpić chwilowe jej spowolnienie, które może być wynikiem chociażby problemów w dostępie do gazu. Jednak Europa jest mocno zaangażowana w tzw. green revolution, a jeden z problemów, jakie można dostrzec, to zbyt technokratyczne podejście do transformacji, które opiera się głównie na regulacjach, a nie na zasadach rynkowych

– konkluduje ekspert z Contec.

Wszystko wskazuje więc na to, że zielona transformacja może odnotować przejściowe zwolnienie, ale nie wyhamuje, wspierana przez ograniczenia w dostępie do zielonych kredytów. Tym bardziej, że większość banków traktuje kryteria ESG jako szansę na uzyskanie przewagi konkurencyjnej, co może prowadzić do dynamicznego rozwoju oferty zielonych produktów kredytowych.1

  1. Raport_PwC_Zielone_finanse_po_polsku_Edycja_II
  2. https://startup.pfr.pl/pl/aktualnosci/esg-kto-bedzie-musial-skladac-raporty-i-jak/
  3. https://www.nntfi.pl/finanse-po-godzinach/poznalismy-liderow-esg

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF