Na co warto zwrócić uwagę w przygotowaniu nowych strategii marketingowych?

Marketerzy stali się osobami, które wspierają budowanie głębszych relacji społeczno-biznesowych z klientami, znacznie wykraczających poza pierwszy zakup. Ponad 75% konsumentów postrzega tzw. “cel marki” jako ważny czynnik przy podejmowaniu decyzji o wyborze i zakupie produktu lub usługi. Od lat wzrasta także znaczenie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) – chociaż istnieją podobieństwa, “brand purpose” to inicjatywy oparte na produktach mają na celu jednoczesne osiągnięcie korzyści dla społeczeństwa i biznesu organizacji. Stanowią one wartość dodaną nie tylko dla życia klientów, ale także dla całego społeczeństwa. Cel marki pomaga zbudować bardziej emocjonalną relację z konsumentem, a unikatowe pomysły odróżnić ją od konkurencji, co z kolei pozwoli zwiększyć sprzedaż, lojalność i przywiązanie. Świadomi konsumenci znacząco zmieniają sposób funkcjonowania rynku i budowania wzrostu wartości marki.