...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Portret Ukrainek i Ukraińców w Polsce – oddajemy głos przybyszom z Ukrainy

24 lutego 2022 nasi sąsiedzi z Ukrainy zostali napadnięci przez Rosję, a wiele i wielu z nich musiało opuścić własne domy i bliskich. Znaleźli schronienie w Polsce, a Polacy stanęli na wysokości zadania jako gospodarze przyjmujący uchodźców pod własnym dachem i niosący pomoc w wielkim zakresie. W raporcie „Portret Ukrainek i Ukraińców w Polsce” chcemy opowiedzieć o przybyszach z Ukrainy, dla których Polska stała się schronieniem, o ich codziennym życiu, zwyczajach, opiniach, aby ich lepiej poznać i zrozumieć. Ponieważ Ukrainki i Ukraińcy, wcześniej sąsiedzi, stali się teraz naszymi współobywatelami.

Przygotowany przez Kantar Polska raport obejmuje zarówno szeroką perspektywę społeczną związaną z codziennym życiem Ukrainek i Ukraińców w Polsce, jak i ich zachowania jako konsumentów. Zauważamy, że niektóre reklamy są np. uzupełniane o napisy w języku ukraińskim. Jednak wychodzimy z założenia, że działania komunikacyjne powinny iść dalej i uwzględniać specyfikę społeczną i potrzeby przybyszów z Ukrainy.

Wybrane wyniki badania.

  • Ucieczka przed wojną to dramat ludzi, którzy zostawili w kraju bliskich i dorobek całego życia. Dlatego tak ważne jest, aby Ukraińcy w Polsce mieli poczucie bezpieczeństwa. 71% z nich jest zaskoczonych gościnnością i serdecznością Polaków, a 58% uważa, że mimo okoliczności, dobrze sobie radzi w Polsce. Zatem, jako gospodarze przyjmujący uchodźców, Polacy zdali egzamin. Jednocześnie nasza pomoc nie wywołała efektu „wyuczonej bezradności”. Przybysze z Ukrainy potrafią radzić sobie z trudnościami.
  • Osoby, które przyjechały z Ukrainy do Polski po 24.02 starają się podejmować pracę, aby móc się utrzymać i zachować samodzielność, 61% z nich pracuje w Polsce. Wypłaty pomocowe były dla wielu znaczącym zastrzykiem, jednak 36% przyjezdnych sięga po oszczędności sprzed wojny.
  • Tęsknota za opuszczonym krajem przejawia się między innymi w opiniach o kuchni. 56% Ukrainek i Ukraińców przybyłych do Polski odczuwa brak niektórych potraw i produktów z ich ojczyzny. Jednocześnie przybysze z Ukrainy są ciekawi naszych zwyczajów i starają się je poznać, 53% lubi próbować w Polsce dań, których wcześniej nie znali.
  • Ukrainki i Ukraińcy przybyli do Polski dość szybko zaczęli się organizować. 61% jest w grupie on-line gdzie osoby z Ukrainy wymieniają się opiniami, jak sobie radzić w Polsce. Jednak 58% nie radzi sobie dobrze z alfabetem łacińskim.

O raporcie „Portret Ukrainek i Ukraińców w Polsce

Badanie ilościowe zrealizowane w czerwcu i lipcu 2022 metodą Computer Assisted Self-Interviewing (CASI), na ogólnopolskiej próbie miejskiej osób z Ukrainy, które przybyły do Polski po 24 lutego 2022. N=500. 

Kontakt

Kuba Antoszewski, PR Manager, Kantar Polska

kuba.antoszewski@kantar.com

Katarzyna Chmura, Strategy Business Director, Kantar Polska

katarzyna.chmura@kantar.com

O firmie Kantar

Kantar to wiodąca na świecie firma specjalizująca się w przetwarzaniu i analizie danych marketingowych. Posiadamy dogłębną, unikatową na rynku, dobrze ugruntowaną wiedzę o tym, jak ludzie myślą, czują i działają – zarówno w skali globalnej, jak i lokalnie na ponad 90 rynkach. Łączymy pogłębioną wiedzę ekspercką naszych pracowników z zasobami danych i benchmarków oraz autorskimi innowacyjnymi narzędziami analitycznymi i technologicznymi. Dzięki temu pomagamy naszym klientom lepiej rozumieć ludzi i osiągać zrównoważony wzrost.

Sebastian Nowak