...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Jak dokonać segmentacji rynku w badaniach marketingowych online?

segmentacja rynku

Dlaczego segmentacja rynku jest ważna? Jakie niesie ze sobą korzyści? I jak jej dokonać w badaniu marketingowym online?

Segmentacja rynku pozwala bliżej poznać Twojego klienta i zrozumieć podejmowane przez niego decyzje zakupowe. Dzięki dopasowaniu strategii marketingowej pod określoną grupę klientów zwiększasz skuteczność sprzedaży i utożsamianie się konsumentów z marką. Zobacz, jak dokonać segmentacji rynku za pomocą badania marketingowego online.

 

Segmentacja rynku – istota

Największym wyzwaniem i koniecznością w każdym biznesie jest poznanie, kim jest Twój klient oraz jakie ma potrzeby. Prawidłowa diagnoza pozwala dostarczyć rozwiązanie, które zyska uznanie grupy docelowej. Dobra segmentacja rynku sprawia, że działania marketingowe oraz sprzedażowe są podejmowanie w optymalny sposób. Co ważne, pozwala to również zmniejszyć koszty działań marketingowych oraz spersonalizować strategię marketingową. Częstym mitem jest twierdzenie, że „dobry produkt sam się sprzeda”. W takich przypadkach ciężko jest utrzymać jego początkową dobrą sprzedaż, ponieważ nie wiemy tak naprawdę do kogo go adresujemy. Aby poprawnie budować przekaz marketingowy warto na początku tworzenia swojej koncepcji wdrożenia produktu na rynek, zagłębić się w odbiorców produktu, czyli Twojej grupy docelowej.

Tak opracowane działania skutkują większym poziomem konwersji oraz wzrostem finalnie domkniętych sprzedaży. Co istotne tak skonstruowane działanie zwiększa satysfakcję klienta, dzięki dokładniejszemu dostosowaniu oferty do jego potrzeb. Odpowiedzmy sobie jednak najpierw na najważniejsze pytanie: czym jest segmentacja rynku? Tłumacząc w prosty sposób, segmentacja rynku to podział klientów na poszczególne segmenty (grupy), mające między sobą określone charakterystyki (np. demograficzne). Ze względu na nie należy mieć inne podejście w swojej strategii marketingowej.

 

Segmentacja rynku – parametry

Do charakterystycznych parametrów możemy zaliczyć cechy:

 • Geograficzne – dzielące rynek na jednostki terytorialne;
 • Psychologiczne – ze względu na osobowość, klasę społeczną, czy styl życia;
 • Socjodemograficzne – dzielące segmenty np. ze względu na płeć, czy wiek;
 • Oparte na wielkości konsumpcji;
 • Oparte na zaufaniu do produktu lub marki;
 • Oparte na podobnych oczekiwaniach względem produktu lub marki;
 • Oparte na sposobie użycia produktu;
 • Oparte na okresie użytkowania.

 

Badanie Opinii – określi ile jest konsumentów w danej grupie

Gdy już ustalimy kryteria segmentacji rynku, należy określić ilu konsumentów może znajdować się w poszczególnej grupie. Najlepszym narzędziem służącym do określenia wielkości grupy i ich cech charakterystycznych jest badanie ankietowe wśród konsumentów. Można do tego celu skorzystać z panelu konsumenckiego Badanie-Opinii.pl – w którym dostępnych jest ponad 100 tys. aktywnych panelistów. Przeprowadzając badanie ankietowe w panelu badawczym Badanie-Opinii.pl uzyskasz dostęp do:

 • Inteligentnego profilowania grupy docelowej;
 • Precyzyjnego systemu docierana do grupy docelowej;
 • Ekspresowej realizacji badań ankietowych – nawet 24h!
 • Gwarancji rzetelności udzielanych odpowiedzi przez konsumentów;
 • Rozbudowanej bazy ponad 100 tys. konsumentów!

 

Jak wybrać właściwy segment rynku?

Dokonując segmentacji rynku należy zwrócić uwagę na jej prawidłowy przebieg. Jak więc sprawdzić, czy wybrane segmenty rynku są właściwe? Należy sprawdzić, czy opracowane segmenty spełniają poniższe warunki:

 • Reakcja rynku na takie same działania marketingowe w każdym stworzonym segmencie powinna być różna;
 • Segment powinien być mierzalny i możliwy do opisania w formie liczbowej;
 • Segmenty rynku powinny być stabilne w czasie;
 • Segmenty powinny być możliwe do opisania w taki sposób, aby było możliwe przeprowadzenie działań marketingowych w każdym segmencie;
 • Segmenty rynku powinny być rentowne. Jeśli jakiś segment może być nierentowny, to powinna być możliwość połączenia go do innego segmentu, który jest zbieżny w znaczącej części w cechach charakterystycznych.

Po przeprowadzeniu segmentacji rynku dla każdego segmentu (grupy docelowej) menadżer lub osoba wyznaczona powinna określić najlepszą konfigurację produktu lub usługi. W kolejnym kroku optymalną sieć dystrybucji oraz cenę. Na tej podstawie możliwe jest opracowanie strategii marketingowej. Po jej opracowaniu w celu kontrolnym warto ponownie wykonać analizę konkurencji oraz ocenić mocne i słabe strony stworzonej strategii marketingowej. Z kolei wśród najczęstszych spotykanych błędów podczas segmentacji rynku, można wymienić:

 • Dzielenie na segmenty rynku jednorodnego;
 • Błędny dobór cech charakterystyki danego segmentu;
 • Uznawanie za rynek jednolity rynku, na który składają się różnorodne potrzeby konsumentów.

 

Segmentacja rynku – korzyści

Dzięki segmentacji rynku przedsiębiorstwo w swojej strategii marketingowej może przejść z marketingu masowego do marketingu docelowego. Jeśli w swoich działaniach na rynku uwzględnimy marketing docelowy dla poszczególnych segmentów zyskamy nowe
możliwości:

 • Mniejsza konkurencja w poszczególnym segmencie niż na całym rynku;
 • Możliwość penetracji rynku w poszczególnych segmentach, gdy rynek masowy jest już wyeksploatowany. Dzięki czemu działalność na rynku dalej jest zyskowna;
 • Niższe koszty komunikacji z klientami, dzięki nakierowaniu jej bezpośrednio do określonej grupy;
 • Zróżnicowanie komunikatów marketingowych w poszczególnych grupach docelowych;
 • Możliwość nakierowania poszczególnych grup do zakupu, na podstawie ich spersonalizowanych potrzeb.

 

Jak przeprowadzić segmentację w badaniu marketingowym online?

Jedną z możliwości przeprowadzenia badania marketingowego online, jest skorzystanie z panelu Badanie-Opinii.pl. Badanie marketingowe można przeprowadzić w 3 prostych krokach. Po pierwsze, gdy masz już produkt i wiesz, na jakim rynku chcesz działać, stwórz własny kwestionariusz ankiety lub skorzystaj z pomocy ekspertów. Prawidłowo opracowany kwestionariusz to klucz do uzyskania wiedzy. Pamiętaj, że to wbrew pozorom najważniejszy etap badania, dlatego poświęć na niego wystarczającą ilość czasu. W kolejnym kroku dobierz odpowiednią próbę badawczą. Skonsultuj z ekspertami, wśród jakiego typu konsumentów powinieneś przeprowadzić badanie marketingowe oraz jaki powinien być rozkład próby. W finalnym kroku dokonaj analizy danych przeprowadzonego badania marketingowego, zarówno w ujęciu całej grupy docelowej, jak i w odniesieniu do poszczególnych segmentów. Przy zaawansowanej analizie, bazującej na większej próbce respondentów, można zastosować narzędzia statystyki opisowej oraz pokusić się o wyliczenie istotności statystycznej uzyskanych wyników.

 

Zobacz także:

Jak samodzielnie przeprowadzić badanie marketingowe?

Badania marketingowe podczas pandemii COVID-19

Badania marketingowe – sztuka zadawania pytań

Jak skutecznie przeprowadzić badanie ankietowe i uzyskać wartościowe dane?

 


 

Rafał Piszczek Biostat
Rafał Piszczek – Statystyk Biostat

Rafał Piszczek
Prezes Zarządu Biostat®, Ekspert Medfile®

www.biostat.com.pl

Statystyk. Autor publikacji naukowo badawczych i referatów z zakresu data mining w analizach ekonomicznych i branży farmaceutycznej. Specjalizuje się w komercjalizacji wiedzy naukowej w praktyce biznesowej oraz transferze wiedzy naukowej do celów biznesowych. Ekspert ds. elektronicznej dokumentacji medycznej i telemedycyny.

BioStat® to komercyjna jednostka naukowa posiadająca status Centrum Badawczo-Rozwojowego. Interdyscyplinarny zespół, w skład którego wchodzą naukowcy, analitycy, biotechnolodzy, menadżerowie i innowatorzy IT zajmujący się zagadnieniami praktycznego zastosowania innowacyjnych rozwiązań badawczych w biznesie. Specjalizujemy się m.in. w badaniach oraz oprogramowaniu medycznym. Transfer wiedzy ze świata nauki do świata biznesu. To nasza przewaga. Pracujemy rzetelnie od 15 lat. Realizujemy projekty badawcze i multichannelowe skierowane do środowisk naukowych, biznesowych i medycznych w oparciu o nasze systemy takie jak: eCRF.biz™, SurvGo™, Cati-system czy Medfile® oraz dedykowane autorskie rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb. Kompleksowo wspieramy naszych Partnerów w cyfryzacji i optymalizacji procesów biznesowych oraz realizacji strategii sprzedażowych. Nasi eksperci: Rafał Piszczek - Statystyk. Autor publikacji naukowo badawczych i referatów z zakresu data mining w analizach ekonomicznych i branży farmaceutycznej. Specjalizuje się w komercjalizacji wiedzy naukowej w praktyce biznesowej oraz transferze wiedzy naukowej do celów biznesowych. Ekspert ds. elektronicznej dokumentacji medycznej i telemedycyny. dr inż. Ewa Tkocz-Piszczek - Matematyk. Autorka publikacji naukowych z zakresu matematyki stosowanej. Wykładowca Instytutu Matematyki Politechniki Śląskiej, pracę doktorską broniła na AGH w Krakowie. dr Monika Jaremków - Ekspert ds. Badań, doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii społecznej. Autorka kilkunastu artykułów naukowych, współautor publikacji książkowych. dr Marian Płaszczyca - Statystyk, doktor nauk biologicznych. Wieloletni pracownik Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Sztokholmskiego oraz autor publikacji naukowo-badawczych z dziedziny inżynierii genetycznej, bioinformatyki i fizjologii roślin. dr Małgorzata Płaszczyca - Absolwentka kierunku biologia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Doktorat uzyskała na Wydziale Fizjologii Roślin Uniwersytetu Sztokholmskiego. Posiada wieloletnie międzynarodowe doświadczenie naukowe i dydaktyczne uzyskane podczas pracy w szwedzkim uniwersytecie. Jest współautorem publikacji zamieszczanych w renomowanych czasopismach naukowych. Gosia pracę w BioStat® rozpoczynała od tworzenia analiz statystycznych na potrzeby raportów medycznych opracowywanych dla wiodących firm farmaceutycznych. dr Sebastian Musioł - Doktor nauk ekonomicznych, wieloletni pracownik Wydziału Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, a wcześniej wykładowca Uniwersytetu Śląskiego, GWSP w Chorzowie, WSFiP w Bielsku-Białej. Specjalizuje się w badaniach jakościowych, ekspertyzach i konsultacjach strategicznych. Posiada doświadczenie w badaniach rynkowych i marketingowych oraz w realizacji kampanii wizerunkowych, promocyjnych i informacyjnych. Autor publikacji naukowych w zakresie marketingu i ekonomii. Bartosz Olcha - Absolwent politologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Analityk, metodolog, autor opracowań i ekspert w już ponad 400 projektach badawczych. Specjalizuje się w kompleksowej realizacji badań rynku pracy, społeczno-gospodarczych oraz badań wizerunku marki pomocnych w tworzeniu strategii marketingowych. Zrealizował również szereg projektów dotyczących zachowań i preferencji konsumentów oraz badań satysfakcji klientów przedsiębiorstw prywatnych i instytucji publicznych. W swojej karierze zawodowej współpracował m. in. z: Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Miastem Łódź. A także Mazowiecką Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Shell, Vivus Finance oraz z kilkudziesięcioma powiatowymi i wojewódzkimi urzędami pracy. www.biostat.com.pl haloDoctor - nowa usługa telemedyczna łączy pacjenta z lekarzem | Lekarz online | e-Wizyty | e-Recepta

Biostat