...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

„Sklep dla Sprawy” – nowa kampania społeczno-edukacyjna we współpracy z artystami i artystkami

sklep_dla_sprawy rownosc na stanie

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego “Nomada” uruchomiło “Sklep dla Sprawy” sklep.dlasprawy.org, w którym znajdują się produkty z kolekcji o antydyskryminacyjnym i równościowym przekazie. Kampania powstała we współpracy z popularnymi artystami, artystkami, projektantami i projektantkami.

Nomada na co dzień pracuje wśród grup wykluczonych, środowisk imigranckich, mniejszości etnicznych i religijnych, dociera do osób narażonych na przemoc rasistowską.

Ze względu na to, że Polska nie prowadzi przemyślanych działań w zakresie integracji uchodźców i uchodźczyń (na podstawie raportu Stowarzyszenia Interwencji Prawnej “Prawa cudzoziemców w Polsce w 2020 roku”), organizacje pozarządowe odgrywają ważną rolę we wspieraniu migrantów; organizacje te, odcięte od finansowanie ze strony państwa, same muszą znajdować fundusze na własne działania.

Dlatego powstał “Sklep dla Sprawy”, dzięki któremu Nomada chce propagować równościowe wartości, realnie pomagać oraz zachęcać do twórczej pracy dla wspólnej sprawy. Jest to także komunikacyjna platforma równościowa i antydyskryminacyjna z modą, dizajnem i sztuką. “Sklep dla Sprawy” zbudowany w oparciu o ideę „Solidarity not charity”. Na czym ona polega? Do tej pory organizacja pozyskiwała środki na pomoc potrzebującym z dotacji oraz charytatywnych wpłat. Teraz Nomada chce dać darczyńcom coś w zamian: coś konkretnego, z czym można się zidentyfikować.

Na potrzeby “Sklepu dla Sprawy” powstała specjalna kolekcja o antydyskryminacyjnym i równościowym przekazie. Taka forma wsparcia, poprzez zakupy w sklepie, umożliwia klientom solidaryzowanie się z potrzebującymi pomocy. “Sklep dla Sprawy” jest również platformą dla artystów i artystek dizajnerów i dizajnerek, chcących twórczą pracą wesprzeć wspólną sprawę. Część środków ze sprzedaży prac przeznaczona jest na działania statutowe, a częścią Nomada dzieli się z artystami.

Kampania jest adresowana do osób ze środowisk sojuszniczych, podzielających wartości równości, sprawiedliwości, społeczeństwa obywatelskiego bez rasizmu i dyskryminacji.

W pomoc włączyli się także artyści ze środowisk migranckich, którzy w ten sposób wyrazili swoją solidarność z potrzebującymi. Założeniem sklepu jest to, że część asortymentu sklepu będzie pochodzić od artystów ze środowiska ekspatów, aby mogli solidaryzować się z klientami Nomady, którym się gorzej powiodło. Chcemy też w przyszłości zainicjować współpracę artystów i projektantów z migrantami.

Maciej Mandelt, prezes Stowarzyszenia Nomada

Pierwsza seria specjalnych produktów powstała we współpracy z artystami, artystkami, projektantami i projektantkami, m.in.: Yulią Krivich, Sławkiem Czajkowskim (Zbiok), Jakubem Stępniem (Hakobo), Jakubem Zasadą, Sabiną Sokół, Pawłem Borkowskim, Kasią Lorenz i Dominikiem Cymerem.

Każdy produkt odzwierciedla wartości, którymi kieruje się na co dzień Nomada, każdy produkt jest poświęcony określonej “sprawie”. Sportowe skarpetki, na przykład, niosą przesłanie dotyczące praw kobiet, a szczególnie praw kobiet migrantek narażonych na dyskryminację krzyżową. Koszulka “Refugees Welcome” z kolei jest dedykowana uchodźcom i kwestiom integracji. Wszystkie produkty powstały z troską o środowisko naturalne i z szacunkiem dla pracy osób, które je stworzyły.

“Sklep dla Sprawy” stanowi część szerszych działań edukacyjno-informacyjnych Stowarzyszenia “Nomada”. W ramach sklepu została stworzona zakładka “Wiedza”, w której eksperci z różnych dziedzin poruszają zagadnienia uchodźstwa, praw mniejszości, LGBT+, integracji kulturowej, sprawiedliwego traktowania płci, zmian klimatycznych. W publikowanych tam artykułach są też informacje jak wspierać mniejszości i np. jak reagować wobec przemocy w autobusie lub na ulicy.

Stowarzyszenie Nomada działa jako bezpłatny punkt poradnictwa, do którego zgłaszają się cudzoziemki i cudzoziemcy potrzebujący pomocy prawniczej – żeby zalegalizować swój pobyt w Polsce; w następstwie doświadczenia przemocy motywowanej uprzedzeniami. Zgłaszają się całe rodziny, potrzebujące pomocy socjalnej, asysty w urzędzie, u lekarza, w szkole. Stowarzyszenie wspiera także dzieci migrantów, które w polskiej szkole zmagają się z przeszkodami ponad ich siły – pomaga w adaptacji i integracji, wspiera w nauce języka, umożliwia poznanie miasta, daje akceptację i często też opiekę. Nomada nie tylko towarzyszy migrantom we wspomnianych i podobnych sytuacjach, występuje też w roli tłumacza kulturowego. Więcej informacji na: nomada.info.pl oraz sklep.dlasprawy.org

Kampania promocyjna sklepu obejmuje: kampanię w social mediach stworzoną przez agencję Cyber Kids on Real, promocję PR prowadzoną przez Steinke Communications. Na potrzeby projektu powstała sesja zdjęciowa, której autorką jest artystka Yulia Krivich.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF