...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Aga Maciejowska, founderka Plan Be Eco i jej #BriefNa2023

Na przełomie 2022 i 2023 rozmawiam z ekspertami z różnych dziedzin związanych z biznesem, z marketingiem, z komunikacją marketingową...

Na przełomie 2022 i 2023 rozmawiam z ekspertami z różnych dziedzin związanych z biznesem, z marketingiem, z komunikacją marketingową…

Aga Maciejowska, founerka Plan Be Eco, startupu Plan Be Eco, który jest twórcą narzędzia do raportowania śladu węglowego w sposób niskokosztowy i niewymagający specjalistycznej wiedzy.

● Ubiegły rok był rokiem trudnym naznaczonym przede wszystkim konfliktem zbrojnym tuż za naszą wschodnią granicą.

● To co działo się w Ukrainie wiąże się również z misją mojej firmy, która jest firmą impaktową rozwiązującą problemy klimatyczne tak ważne dla nas wszystkich.

● W 2022 Zajęliśmy drugie miejsce w konkursie Huawei Startups Challenge i 50% wartości pieniężnej z tej nagrody przekazaliśmy na pomoc Ukrainie.

● Sukcesy w ciężkiej pracy founderów to tak naprawdę paliwem do podtrzymania naszej determinacji i zaangażowania w to co robimy.

● Na przestrzeni lat, rozwoju ecosystemu startowego w Polsce pojawiło się bardzo wiele talentów i ciekawych rozwiązań innowacyjnych. To co jest szczególnie ostatnio ekscytujące to fakt, że ten rynek stał się już globalny.

● Rynek startupowy spowodował, że skróciła się droga małych, startujących firm do współpracy z dużymi firmami i korporacjami.

● 2023 będzie znowu rokiem trudnym zarówno dla startupów jak i korporacji. Kluczowym hasłem będzie trakcja oraz zrównoważony rozwój.

Grzegorz Kiszluk

EKSPERCI: Synergia między pokoleniami- warsztat

Za nami cztery spotkania, w czasie których poszukiwaliśmy synergii w różnorodności pokoleń w biznesie. publikujemy podsumowanie tych spotkań, przygotowane przez Martę Chalimoniuk-Nowak oraz filmową relację z warsztatów. Ich celem jest poszukiwanie realnych rozwiązań, które przedsiębiorcy i firmy mogą wprowadzić w życie.

 

Po warsztatach o tym, JAK KOMUNIKOWAĆ SIĘ w zespołach zróżnicowanych ze względu na wiek, uwag i konkluzji było niemało.

Najnowsze podręczniki biznesowe i publikacje w takich tytułach jak HBR dowodzą, że dzisiejszą rola zarządów i managerów jest wspieranie multipokoleniowości w środowisku pracy, umiejętne zarządzanie kulturą organizacyjną, zróżnicowaniem w zespole – bazujące na rozwoju wzajemnego szacunku, unikaniu ageizmu, wzajemnych uprzedzeń i stereotypów młodzi-seniorzy, obniżających wydajność pracy, na rzecz dzielenia się know-how i konkretnymi umiejętnościami. Zespoły zróżnicowane ze względu na wiek, jak dowodzą eksperci od zarządzania po obu stronach Atlantyku, cechuje bardziej sprawne podejmowanie decyzji, wyższy poziom produktywności, zdolność do wypracowywania bardziej konkretnych i adekwatnych rozwiązań, a różnice międzypokoleniowe pozwalają na sprawne uczenie się i tworzenie rozwiązań wyższej jakości. Konkludując – najlepszym sposobem na zmaksymalizowanie wyników zespołu jest wszak zwiększenie różnorodności poznawczej, współpracując z osobami w różnym wieku i o odmiennym doświadczeniu.

Podczas burzliwej dyskusji, skoncentrowanej na zagadnieniu komunikowania się wzajemnego w takim zespole, ograniczeń i wyzwań, przeanalizowaliśmy sytuacje, gdy szef jest 25-30 lat starszy i odwrotnie, gdy mamy w zespole jako podwładnego kogoś w wieku naszych rodziców. Wnioski – nie ma sensu forsować na siłę zwracania się na ty, młodzi nie powinni nadużywać anglojęzycznych zwrotów (bez względu na poziom znajomości języka obcego przez starszych współpracowników). Dla lepszego zrozumienia się warto dookreślać – i potwierdzać w formie pisemnej (np. e-mailowej)- zakres zadań do wykonania i czasu na nie przeznaczonego, percepcja obydwu stron co do realizacji zadania na ogół bywa odmienna. To szczególnie istotne, gdy pracujemy hybrydowo czy wręcz zdalnie i trudno się domyślać, co druga osoba z inną percepcją miała na myśli. Szczególnie podsumowania, wnioski projektowe są najbardziej cenne w formule pisemnej, do której zawsze można się odnieść (jak i terminu sporządzenia takich wytycznych).

Przedstawicielki młodego pokolenia zauważyły, że mentoringu w firmie jest niezwykle potrzebny, ale bardziej komfortowa jest sytuacja, gdy mentor nie jest bezpośrednim przełożonym. Nienajlepszym pomysłem jest też zarzucanie smsami szefa 25-30 lat starszego, ale rozmowy w grupie (w tym w WhatsAppie czy Messengerze) są w porządku, jeśli wszyscy użytkownicy preferują takie komunikatory (bez narzucania wszystkim własnych ulubionych). Starsi mają problem z emocjonalnością młodych, co przekłada się na trudności komunikacyjne – w tym skupienie na sobie, niesłuchanie, połączone z przeświadczeniem młodych, że „wiedzą lepiej” i forsują swój punkt widzenia, nieszczególnie zainteresowani innym. Ale tu można już być posadzonym o generalizowanie i ageizm, to wszak cechy osobowości. Jednak rolą dojrzałego szefa, kierującego zespołem znacznie młodszych pracowników, jest umiejętne zarządzanie tymi emocjami, by utrzymać automotywację i energię w działaniach poszczególnych osób (szczególnie w pracy, gdzie kreatywność i artyzm mają wyższe znaczenie).
Trudnością, zarówno dla młodych jak i dla doświadczonych, jest przyznanie się przed współpracownikami do błędu, co jest jednak łatwiejsze wśród rówieśników. A wśród młodych – także obawa negatywnej oceny przez doświadczonego starszego szefa, pogłębiającej dystans międzypokoleniowy.

Wszyscy uczestnicy dyskusji podkreślali rolę wzajemnego szacunku, co jest budujące. W zarządzaniu wielopokoleniową kulturą organizacyjną podkreślano konieczność częstszych konfrontacji, wzajemnego poznawania swojej optyki i wymiana know-how z różnych perspektyw. Jako skuteczne przełamywanie barier uznano efekt pochwał, publiczne docenienie rozwija zaufanie i zachęca do zaangażowania we współpracę. Na przeciwnym biegunie jest problem nadmiernego spoufalania się –co działa w obydwie strony (problemy z matkowaniem współpracownikom w wieku własnych dzieci, ale i nadużywanie empatii starszych osób do rozwiązywania problemów osobistych przez młodych, próbujących sobie radzić po raz pierwszy z trudnymi realiami na niwie tak zawodowej, jak i prywatnej).
Nie zgodzę się jednak z uproszczeniem, że „młodzi to wiedza, a osoby 50+ to doświadczenie”, wszak owa „wiedza” to nie tylko kompetencje obszarze digital czy nowoczesnego zarządzania projektami, z czym wiele osób po 50 r.ż. też całkiem nieźle sobie radzi. To także świetna znajomość branży, ludzi, technik negocjacji, wypracowanych w rozmaitych sytuacjach, stały wieloletni monitoring zmian, trendów i umiejętne wyciąganie wniosków z tych zmian, bazujące właśnie na wyżej wspomnianym doświadczeniu, którego od wiedzy oddzielić się nie da.

 

Autor: Marta Chalimoniuk-Nowak

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

O samopoczuciu w firmie, w po-covidowych realiach

Czy bycie overworked i komunikowanie wszem i wobec obciążenia pracą jest wciąż trendy? Czy chcemy i umiemy znaleźć równowagę między pracą a życiem prywatnym, które nie zawsze przecież oznacza czas na wypoczynek i rekreację dla zdrowia? Na kolejnym Śniadaniu kreatywnych nt. Nie samą pracą człowiek żyje! Work-life balance poruszaliśmy te wątki, jak i autoprzykłady, jak umiejętnie zdystansować się do obciążenia obowiązkami zawodowymi czy w jaki sposób niektóre dzisiejsze firmy wspierają pracowników w dbałości o zdrowie, szczególnie psychiczne.

 

Okiem szefa
Do jednego z ostatnich papierowych numerów miesięcznika Brief popełniłam analizę dotyczącą wellness w środowisku zawodowym i pomysłów firm na wspieranie pracowników. Jak zawsze w podtekście miało to związek z zapobieganiem rotacji dobrych pracowników, ich wypalenia, podniesienia wydajności w pracy i lojalności wobec firmy. A przy okazji jakże często dawało się to dobrze opakować w ramach komunikowania działań employer brandingowych, coraz bardziej pożądanych (o ile rzetelnych, a nie szacowanych na wizerunkowy efekt).

Wówczas konkluzją z analiz cases z firm z różnych branż było szereg jedynie markowanych działań, z których wielu pracowników nie korzystało czy pomysły na uszczęśliwianie ludzi na siłę (jak zajęcia ruchowe po godzinach pracy, w których wielu nie chciało brać udziału). Dziś nawet najatrakcyjniej zaaranżowana „przyjazna” przestrzeń biurowa już nie skłania do zostawania w firmie przez pół doby, a wiele działów HR przekonało się, że nie tyle trzeba się sugerować tym, co modne czy stosowane na zachodzie, a warto poznać realne problemy i potrzeby ludzi – i umiejętnie obserwować, co się dzieje w organizacji. Wszak wiele firm, gdzie od lat istnieje choćby problem mobbingu, nierozwiązywany i od lat marginalizowany, komunikuje swoje propracownicze działania i stawia na employer branding. Podobnie zajęcia firmowej jogi nie są remedium na wiele problemów w ramach kultury organizacyjnej i toksycznych relacji.

Sięgnij po psiego psychologa
Pandemia i zmiana trybu pracy zmieniły wiele. Dostrzeżono problem pracy bez limitów godzinowych w ramach home office, potrzebę wsparcia psychologicznego inicjowanego przez pracodawców, po które chętnie sięgają szczególnie najmłodsi pracownicy w teamie firmowym.
Ostatnie badania przeprowadzone dla Medicover pokazują, że tego rodzaju wsparcie jest skuteczne tylko wówczas, gdy odbywa się bez pośrednictwa HR (co jest traktowane przez pracowników jako element kontroli i wkraczania w sferę osobistą przez pracodawcę) – HR ma jedynie zorganizować takie wsparcie i udostępnić namiary o specjalistę, opłacanego przez firmę, ustalić zakres usług, jaki jest fundowany. Okazuje się też, że spokojny i dobrze zorganizowany pracownik powracający z home office do biura po pandemicznych ograniczeniach może spokojnie skupić się na pracy i efektywnie pracować przez 7-8 godzin, gdy jest spokojny m.in. o swojego psa, który nagle musi zostać sam w domu, zatem wsparcie pracodawcy w postaci zezwolenia do przychodzenia do pracy z pupilem czy potrzeba konsultacji z psim psychologiem i przeszkolenia ludzi, jak nauczyć psa pozostawania solo w domu jest jedną z kluczowych potrzeb w dzisiejszych realiach.

Jedno nie zmienia się od lat – mając własną firmę, szczególnie na etapie jej rozwoju, pracuje się niemal w nielimitowanym wymiarze godzin. Także gros zawodów (w mediach informacyjnych, ochronie zdrowia itp.) niezmiennie trudno mówić o work-life balance, gdy oczekuje się maksymalnej dyspozycyjności; w sytuacji pogłębiającego się braku lekarzy, pielęgniarek czy ratowników medycznych obciążenie pracą i konieczność brania nadgodzin jest codziennością w tych zawodach, wydawać się może, że nierozwiązywalną. Mimo że wszelkie badania dotyczące pokolenia Millenialsów (w tym ogólnoeuropejskie badania Philipsa dot. najmłodszych pracowników ochrony zdrowia) pokazują, że work-life balance i konkretne oddzielenie życia prywatnego od zawodowego jest dla nich znacznie bardziej istotne niż dla starszych pokoleń, nie wszędzie pracodawcy są w stanie spełnić te oczekiwania. Jednak zmiany dokonują się tu i teraz. Począwszy od branż kreatywnych po szereg wzorców osobowych – dzisiejsi idole młodzieży to już nie dekadenci, nadużywający alkoholu i twardszych używek, a propagatorzy biegania, pływania i zdrowych diet.
Dziś dostęp do wiedzy czy specjalistów jest naprawdę łatwy, wyzwaniem jest zaś niezmiennie umiejętność autorefleksji nad swoim stylem życia, dostrzeżenia problemów z przepracowaniem zanim doprowadzimy do wypalenia, czy na drugim biegunie – skuteczną pracą nad prokrastynacją, którą pogłębiła u wielu specyfika pracy home office. Nad nadmiarem bodźców, którą warto zamienić na coraz częstsze i dłuższe kontakty z naturą. Nowe nawyki dla zdrowia – ale i prawdziwej frajdy z życia, o którą trzeba dbać w każdym wieku.

 

Zobaczcie relację oraz pełen zapis śniadania EKSPERTÓW.

TUTAJ

 

Marketer z wykształcenia, z ponad 20-letnim doświadczeniem (agencyjnym, korporacyjnym i mediowym) jako dyrektor strategiczny czy dyrektor marketingu; analityk i strateg, w szczególności na rzecz marek spożywczych, farmaceutycznych i usług medycznych. Ekspert strategiczny w Radzie Ekspertów Business Centre Club; wykładowca akademicki i trener biznesu, publicystka, współpracownik agencji konsultingowych i brandingowych oraz prezes Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Zdrowia.

Marta Chalimoniuk-Nowak

STARTUJEMY: 50 Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie 12 edycja

Każdego roku - od 12 lat - wyróżniamy Ludzi za kreatywność zastosowaną w praktyce.

 

Właśnie wystartował nabór do kolejnego naszego zestawienia, w którym wybierzemy 50 Najbardziej Kreatywnych osób i zespołów kierujących projektami w Polsce (a może nie tylko).

Zgłoszenia można wypełniać pod adresem: https://brief.pl/kreatywni/.

Oczekujemy opisania projektu, jego wartości dla rynku, podstawowych informacji liczbowych, ale przede wszystkim odpowiedzi na pytanie co wyróżnia ten projekt i i dlaczego jest on kreatywny.

Zgodnie z mottem naszego Rankingu i redakcji, szukamy projektów, które mogą też zainspirować innych do sukcesu w biznesie. Zgłoszenia do rankingu odbywają się więc przez internet, zgłaszać się mogą wszyscy, a o kolejności laureatów decyduje Kapituła 12. edycji Rankingu pod przewodnictwem Macieja Ledzionaendorfina events, WebTalk Digital, Next Level Agency.

Jeśli znasz kogoś, kto zasługuje na nominację, zgłoś go tutaj: https://zgloszenia.50kreatywnych.pl/

Laureaci 50-tki mogą  liczyć na wsparcie promocyjne z naszej strony, zainteresowanie potencjalnych inwestorów oraz konkretne nagrody przyznawane, jak co roku, przez naszych partnerów.

 

Partnerom naszego projektu zapewniamy następujące korzyści:

• Wizerunkowe, budowanie wizerunku firmy wspierającej rozwój przedsiębiorczości i  innowacyjności oraz wspierającej kreatywne biznesy w Polsce.

• Biznesowe, możliwość wykorzystania kontaktów z bazy danych (ponad 700 aktualnych kontaktów) do współpracy i rozwoju własnej firmy.

• Sprzedażowe, dotarcie (np. w przypadku agencji marketingowych) do swoich klientów (firm i korporacji) z przekazem o korzyściach ze współpracy ze startupami i mniejszymi biznesami kreatywnymi.

• Networkingowe, członkostwo w Kapitule umożliwia dostęp do zgłoszeń bieżącej edycji rankingu. Współtworzenie społeczności kreatywnych biznesów. Uczestnictwo w cyklicznych spotkaniach #eksperci.

 

Co nas wyróżnia:

•Jesteśmy kultowym – jedynym całorocznym – projektem w branży kreatywnych biznesów i startupów;

•Stworzyliśmy prestiżową markę, o której tytuł zabiegają wszyscy kreatywni ludzie biznesu;

•Wspiera nas Kapituła, w skład której wchodzą czołowi przedstawiciele świata biznesu w Polsce i specjaliści od marketingu i mediów;

•Dzięki naszym mediom tworzymy „parasol” dla innych projektów związanych z kreatywnością i innowacyjnością w biznesie;

•Ważnym elementem skuteczności naszych działań są comiesięczne spotkania networkingowe;

•Silne wsparcie takich mediów jak TVN, Radio 357.

 

Wśród naszych Laureatów znaleźli się między innymi:

Marcin Iwiński, Michał Kiciński, CD Projekt – autorzy Wiedźmina;

Jakub Krzych, Łukasz Kostek, Estimote, pionierzy w zastosowaniu beaconów;

Jarosław Sawko, Piotr Sikora, Platige Image;

Patryk Strzelewicz, Dice plus;

Michał Sadowski, założyciel Brand24;

Stefan Batory, współzałożyciel iTaxi i założyciel Booksy;

Barbara Sołtysińska, twórczyni indaHash;

Michał Borkowski, Brainly;

Marcin Joka, Michał Grześ, Krzysztof Dziemiańczuk, Photon.

Jacek Ryszka, SURRO;

Paweł Biernat, Biotts;

 

ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZIŚ

Agata Kiszluk-Krzemień

Podcast #50Kreatywnych 16 – Jacek Ryszka, SURRO

podcast 50 kreatywnych

Jak osiąga się sukces w branży i prestiżowym Konkursie 50. Kreatywnych? Na czym polega oraz jak działa zwycięska aplikacja? W jaki sposób Aplikacja Surro daje możliwość, bycia w dwóch miejscach jednocześnie i czy "double reality" stało się rzeczywistością? O tym Paweł Zawadzki rozmawia z Laureatem 10. edycji rankingu 50. Kreatywnych Ludzi w Biznesie, twórcą Aplikacji SURRO.

Słuchaj także na:

🔉 Apple Podcast 

🔉 Google Podcasty

🔉 Podchaster

plansza 50 Kreatywnych

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

„Brazylijski Gaudi” – geniusz architektury ze slumsów Sao Paulo

Zapewne, gdyby żył w naszym kraju miałby szanse na wysoką pozycję w rankingu „50 Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie”. Ten wyjątkowy inspirujący człowiek, jest przykładem innowacyjności i nieszablonowego ekologicznego rozwiązania wdrożonego bez wielkich nakładów finansowych. Brief nieustannie poszukuje nowych możliwości rozwoju, inspirując innych do działania i twórczego myślenia. Przedstawiamy nieco egzotyczny, ale ciekawy i pozytywny przykład z Brazylii, który zyskał już międzynarodowy rozgłos.

Nigdy nie słyszał o barcelońskim architekcie Antonio Gaudim (1852-1926) aż do dnia, który odmienił jego życie i został zaproszony do Barcelony. Estevao Silva da Conceicao mieszka z żoną i dwójką dzieci w slumsie (faweli) Paraisopolis na południu ponad dwudziestomilionowego Sao Paulo.

Sao Paulo, Brazylia , fot. Adam Białas
Sao Paulo, Brazylia , fot. Adam Białas

Zbudował tam dom, który wygląda jak autentyczne dzieło katalońskiego architekta Antonio Gaudiego – jest intuicyjny, organiczny, fantazyjny, niesamowity. Nie szerszy niż garaż, wije się w górę, w dół oraz dookoła, i jak żaden inny w tej okolicy szczyci się ogrodem na dachu. Starannie budowany przez lata ze znalezionych przedmiotów, wyrzuconych materiałów i kilku oszczędnych zakupów w składzie budowlanym, powstał na ziemi, której Estevao nie jest właścicielem.

Barcelona, fot. Adam Białas
Barcelona, fot. Adam Białas

Natomiast sam Antonio Gaudi był wizjonerem i artystą, a stworzone przez niego projekty sprawiają wrażenie, jakby nie były poddane siłom grawitacji. Zdarzało mu się opracowywać budynki, w których nie przewidział ani jednego kąta prostego. Nazywany „czarodziejem architektury” odszedł w wieku 73 lat, zostawiając po sobie olbrzymi dorobek. Sama budowa słynnej katedry rozpoczęła się w 1882 roku i trwa do dziś. Ta ikoniczna wizytówka Barcelony zostanie ukończona przez katalońskiego architekta Jordi Fauli i Oller oraz jego zespół dopiero w 2026 roku. Gaudi słynie również z wielu innych wyjątkowych prac jak np. Villa Qiujano, Casa Vicens, Colegi de Santa Maria de Jesús, Casa Calvet, Casa Batlló czy z zaprojektowanych przez siebie mebli.

Sao Paulo, Brazylia, fot. Adam Białas
Sao Paulo, Brazylia, fot. Adam Białas

Mieszkając przez pewien czas w Brazylii, skorzystałem z okazji i idąc tropem tej niezwykłej historii odnalazłem jej bohatera. Nie było to proste, gdyż w tym czasie nie był tu jeszcze rozpoznawalny, a dopiero kilka lat później poświęcono mu sporo uwagi w mediach.  Jakże zdziwiony był Estevao, kiedy pojawiła się u niego delegacja z Barcelony z jednym z największych współczesnych architektów kontynuujących budowę dzieła Gaudiego, Jordi Fauli i Oller. Chciał on osobiście stwierdzić czy jego praca jest oryginałem.

 

Sao Paulo, Brazylia, fot. Adam Białas
Sao Paulo, Brazylia, fot. Adam Białas

Byłem zaskoczony, nie wiedziałem kim jest Gaudi, nigdy wcześniej o nim nie słyszałem. Kiedy rozpoczynałem budowę, eksperymentowałem z różnymi sposobami i budulcem, bo wykorzystane materiały są darmowe i często znalezione na śmietniku. Pierwsze próby były nieudane, ale w końcu opracowałem udaną metodę. Do budowy wykorzystuję wszystko, co może się nadać: kapsle, potłuczone szkło, zużyte długopisy, butelki. Zbieram też wyrzucone kwiaty, które dostają drugie życie rosnąc w konstrukcji domu i tworząc koronę swoistego drzewa.

Estevao Silva da Conceicao.

 

Barcelona, fot. Adam Białas
Barcelona, fot. Adam Białas

Grupa ekspertów stwierdziła, że jest to nowatorska metoda, która nie ma nic wspólnego z plagiatem i zaprosiła Brazylijczyka do Barcelony, aby zapoznał się z twórczością Gaudiego. Naukowcy byli pod wielkim wrażeniem oryginalności, ale i podobieństwa ich sztuki oraz architektury. Zapraszając go do stolicy Katalonii, chcieli pokazać mu prace genialnego  architekta oraz zarejestrować jego wrażliwe i spostrzegawcze reakcje. Wkrótce sława mieszkańca faweli przekroczyła granice Brazylii, a historia Estevao została  przedstawiona w filmie, książce, a także przez coraz częściej odwiedzających go dziennikarzy z całego świata.

To było wielkie przeżycie. Kiedy zobaczyłem dzieła Gaudiego w Barcelonie,  dostrzegłem podobieństwo między swoim domem, a twórczością tego architekta. Mój dom wygląda trochę jak jego prace z  Parku Guell.

Estevao Silva da Conceicao.

Sao Paulo, Brazylia, fot. Adam Białas
Sao Paulo, Brazylia, fot. Adam Białas

Twórca domu zrezygnował z początkowego pomysłu stworzenia go na wzór krzewu róży. Zainspirowany na nowo drzewami jabuticaba i figowym, zawiesił swój żyjący dom-ogród w ciasnej przestrzeni faweli, gdzie mieszkańcy na „dziko” zajmują przestrzeń do zamieszkania i budują chaotyczne obiekty bez żadnych pozwoleń. Światowi eksperci architektury sklasyfikowali dom Estevao jako architekturę organiczną, która jest naprawdę inna, oryginalna. Sam autor nie miał żadnego wykształcenia, prostu budował kierując się intuicją myśląc, że będzie to poprawne… i rzeczywiście tak było.

Sao Paulo, Brazylia, fot. Adam Białas
Sao Paulo, Brazylia, fot. Adam Białas

Konstrukcja domu z żelaznych prętów w kształcie łuku, pokrytych cementem, wyznacza otwartą przestrzeń ornamentów, której zwieńczeniem jest taras z roślinnością widziany z wnętrza przez prawie osiem metrów od podłogi. Wchodząc tam krętymi wąskimi schodami widać panoramę faweli. Osadzone w ścianach kamienie, telefony, talerze, marmury i inne zdobyte przedmioty tworzą nieskończoną mozaikę. Niemal każdego dnia ogrodnik przybija nową dekorację czy sadzi kolejne znalezione rośliny.

 

Sao Paulo, Brazylia, fot. Adam Białas
Sao Paulo, Brazylia, fot. Adam Białas

Estevao Silva da Conceicao ma dziś 61 lat, urodzony w Santo, w głębi Bahia w biednej wielodzietnej rodzinie „Brazylijski Gaudí” uczył się tylko do czwartej klasy podstawówki. Zanim został miejskim ogrodnikiem w Sao Paulo, pracował jako robotnik przy pracach budowlanych w całym kraju. W 1985 roku osiadł w Paraisópolis i rozpoczął budowę domu znanego jako „Casa de Pedra” (Kamienny Dom) – wyjątkowe dzieło w Sao Paulo. Obiekt znajduje się na wzgórzu, w środku drugiego co do wielkości w stolicy Sao Paulo, liczącego około 80 tysięcy mieszkańców slumsu. Latynos wywarł również wrażenie na wyższych sferach Sao Paulo, które poprosiły go o zbudowanie paneli w najmodniejszych rezydencjach. Sprzedaje również wazony dekoracyjne do willi celebrytów i milionerów z całej Brazylii.

Sao Paulo, Brazylia, fot. Adam Białas
Sao Paulo, Brazylia, Autor z rodziną Estevao fot. Adam Białas

.tb_button {padding:1px;cursor:pointer;border-right: 1px solid #8b8b8b;border-left: 1px solid #FFF;border-bottom: 1px solid #fff;}.tb_button.hover {borer:2px outset #def; background-color: #f8f8f8 !important;}.ws_toolbar {z-index:100000} .ws_toolbar .ws_tb_btn {cursor:pointer;border:1px solid #555;padding:3px} .tb_highlight{background-color:yellow} .tb_hide {visibility:hidden} .ws_toolbar img {padding:2px;margin:0px}

 

 

✔️ doświadczony menedżer i lider zespołu, ✔️dyrektor w agencji komunikacji i marketingu, ✔️ ekspert rynku nieruchomości i budownictwa, ✔️ dziennikarz biznesowy, specjalista od "treści" i nowoczesnych mediów, ✔️doradca w wielu obszarach i dużych projektach biznesowych.

Adam Białas

Pierwsze spotkanie Kapituły 10. edycji rankingu 50 Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie

obrady Kapituły 50 Kreatywnych_

21 stycznia w przestrzeniach Solutions.Rent przy pl. Małachowskiego 2 odbyło się pierwsze spotkanie członków Kapituły 10. jubileuszowej edycji rankingu 50 Najbardziej Kreatywnych w Biznesie.

Ranking 50 Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie to zestawienie pomysłodawców lub założycieli firm i organizacji, których działania charakteryzują się wybitną kreatywnością, a rozwiązania i projekty, które wdrażają oraz sposób ich promocji są nieszablonowe i znacząco wyróżniają się na rynku. To inicjatywa, która od lat wspiera rozwój młodych, kreatywnych przedsiębiorców i pomaga ich promować. W tym roku ranking obchodzi swój okrągły jubileusz. Od dwóch lat 50 Kreatywnych jest całorocznym programem z licznymi wydarzeniami eksperckimi i networkingowymi.

Podczas spotkania Kapituły zostały ustalone zasady zgłoszeń do jubileuszowej edycji i kryteria oceny, na podstawie których zostanie wyróżniona finalna pięćdziesiątka kreatywnych. W tym roku jurorzy zadecydowali, że po raz pierwszy w zgłoszeniu obowiązkowe będzie jednominutowe wideo, które pokaże, jak kreatywnie uczestnicy potrafią zaprezentować swój projekt. Dodatkowo będą mogli dołączyć linki do strony www, profile w mediach społecznościowych oraz dodatkowe materiały, które pomogą członkom Kapituły zrozumieć ideę i założenia zgłoszonego projektu.

Zobacz laureatów 9. edycji: Znamy wyniki 9 edycji!

W skład tegorocznej Kapituły wchodzą: Anna Ziobroń (PKN ORLEN), Adam Burak (PKN ORLEN), Marcin Balicki (Millennium Leasing), Maciej Herman (E. Wedel), Paweł Patkowski (Orange), Michał Kramarz (Google for Startup),
Andrzej Matuszyński (Eurozet), Agnieszka Szlaska (Clear Channel Poland), Mikołaj Placek (Oknoplast), Bartosz Sokoliński (Agencja Rozwoju Przemysłu), Dariusz Mioduski (Legia Warszawa), Artur Adamowicz (Legia Warszawa), Monika Constant (Francusko-Polska Izba Gospodarcza), Katarzyna Wierzbowska (Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet), Piotr Pogonowski (Polonus), Maciej Acedański (Polonus), Klaudia Tolman (ExplainVisually.co). Wojciech Krzemień (Illuminar Gaming), Anna Daszuta-Zalewska (Białostocki Park Naukowo-Technologiczny), Maciej Ledzion (endorfina events), Magdalena Marcinkowska (Workin), Dariusz Żuk (Business Link Poland), Tomasz Dławichowski (Timecode Film Production), Jakub Kaliciński (Kalicińscy.com), Michał Sadowski (Brand 24), Stefan Batory (Booksy), Sebastian Hejnowski (MSL Group), Rafał Plutecki, Anna Jakubowski (Avon), Paula Wąsowska, DBA, Piotr Bartecki (Safe Idea), Cezary Molski (Instytut Druckiego-Lubeckiego) oraz przewodniczący Kapituły –  Grzegorz Kiszluk (Brief.pl).

Uroczysta Inauguracja 10. edycji rankingu odbędzie się w najbliższy poniedziałek 27 stycznia w przestrzeni eventowej Solutions Rent przy placu Trzech Krzyży. W tym roku zgłoszenia otworzy debata moderowana przez Grzegorza Kiszluka, w której wezmą udział przedstawiciele Kapituły. Uczestnicy postarają się odpowiedzieć na pytanie: czy kreatywności można się nauczyć?

Jubileuszowa edycja 50 Najbardziej Kreatywnych w Biznesie została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju.

Zapraszamy do śledzenia wydarzeń i informacji związanych z projektem na www.brief.pl oraz mediach społecznościowych BRIEF ( Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram).

Partnerzy 10. edycji 50 kreatywnych

Anita Florek

#50Kreatywnych | E01 | Ewelina Kowalik, zniebaciniespadnie.pl

"Postanowiłam stworzyć portal, który będzie łączył fajne i wolne osoby w świecie rzeczywistym a nie wirtualnym."

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF